1. Bazą konstrukcji polskiego analogu pojazdu MPV jest podwozie samochodu ciężarowego Star266, przystosowanego do roli nosiciela nadwozia zgodnego wymiarowo z nadwoziem pojazdu MPV

2. Podstawowe zagadnienia związane z budową analogu pojazdu MPV:

 • wybór optymalnego podwozia istniejącego pojazdu w celu minimalizacji kosztów jego adaptacji do wersji docelowej:
 • wybór optymalnego zakresu zgodności konstrukcji analogowej z wersja lotną pojazdu MPV;
 • wybór dostawców dostępnych technologii

 • wybór optymalnego podwozia istniejącego pojazdu w celu minimalizacji kosztów jego adaptacji do wersji docelowej:
 • wybór optymalnego zakresu zgodności konstrukcji analogowej z wersja lotną pojazdu MPV;
 • wybór dostawców dostępnych technologii

 

3. Adaptacja podwozia samochodu Star266 ma być przeprowadzona poprzez:
Do budowy analogu pojazdu MPV zamierzamy użyć podwozia samochodu Star266, który jest najbardziej zgodny wymiarowo z wymiarami naszego docelowego pojazdu a 2001 Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu przekazała samochód Star266 na dla Studenckiego Koła Naukowego Mars Society przy Politechnice Wrocławskiej na potrzeby budowy analogu marsjańskiego hermetycznego pojazdu wyprawowego MPV (Mars Pressurized Vehicle) według projektu Polskiego Oddziału Towarzystwa Marsjańskiego The Mars Society, Mars Society Polska.
Dzięki temu, że istnieje niewielka różnica w rozstawie osi, max. 190mm, podwozie samochodu Star 266 umożliwia nam posadowienie na nim nadwozia całkowicie zgodnego wymiarowo z kadłubem naszego projektu pojazdu MPV.

Poszczególne etapy prac adaptacyjnych przedstawiają poniższe rysunki.
Etap 1. Samochód Star266 jako podstawa wyjściowa do prac adaptacyjnych. (Modelowa geometria kabiny i części instalacji podwozia)


Etap 2. Podwozie Stara266 po zdjęciu kabiny. Na rysunku przedstawiono kluczowe elementy wyposażenia kabiny: akumulatory. Pulpitu kierowcy i kierownicy nie zobrazowano. Przedstawiono zarys pokrywy silnika w kabinie kierowcy. Zespół napędowy nie będzie modyfikowany podczas prac adaptacyjnych do roli podwozia analogu pojazdu MPV.

 

 

Etap 3. Podwozie Stara266 z odsłoniętą pokrywą silnika w kabinie kierowcy. Konstrukcja wyjściowa do prac adaptacyjnych.

 Etap 4. Rama adaptacyjna posadowiona na ramie podwozia samochodu Star266. Jej specjalna geometria w części przedniej wynika z konieczności nienaruszania oryginalnego układu napędowego. Punkty mocowania ramy adaptacyjnej są tymi samymi punktami podwozia samochodu Star266, gdzie mocuje się nadwozie i kabinę. Łącznie jest to 6 par punktów, zaznaczone na zielono.Etap 5. Nowa lokalizacja akumulatorów dla podwozia. Akumulatory te muszą być dostępne z zewnątrz ze względów funkcjonalnych.Etap 6. Specjalne uchwyty do mocowania nadwozia kadłuba analogu pojazdu MPV.
Pozwalają one poprzez wprowadzenie sił kadłub ocenić obciążenie konstrukcji nadwozia, wykonanego w wersji samonośnejEtap 7. Płyta dolna nadwozia samonośnego analogu pojazdu MPV.
Nadwozie to chcemy w wersji analogowej wykonać ta samą technologia jaką wykonuje się nadwozia izotermiczne, całkowicie dostępne w Polsce. Szukamy głównego wykonawcy lub sponsora.

 

 

Etap 8. Widok nadwozia analogu pojazdu MPV posadowionego na podwoziu samochodu. Szyby chcemy wykonać jako szyby zespolone, które umożliwią pracę tego pojazdu w warunkach arktycznych.

 Etap 8b. Widok ogólny nadwozia analogu pojazdu MPV,po zakończeniu prac przewidywanych w programie.Etap 9. Widoki polskiego analogu pojazdu MPV

4. Nadwozie analogu pojazdu MPV będzie wykonane metodą budowy nadwozi izotermicznych.

Kadłub analogu MPV 

 • Wersja analogowa pojazdu MPV jest przewidziana do eksploatacji w różnych warunkach klimatycznych na Ziemi. Ze względu na to, że przewidywane jest sprawdzenie idei częściowo zasymulowanego układu podtrzymywania życia, który obejmuje min. klimatyzację kabiny pojazdu MPV, wskazane jest aby kadłub analogu MPV cechował się możliwie najlepszą izolacją tą ermiczną. Pozwoli to na sprawdzenie samego układu klimatyzacji jak i idei izolacji kadłuba.
 • Kadłub analogu pojazdu MPV będzie wykonany metodą budowy nadwozi izotermicznych. Oparte będzie ideowo na wykorzystaniu warstwowych płyt termoizolacyjnych, które umożliwią zbudowanie kadłuba wg idei konstrukcji samonośnej, odtwarzając wiernie geometrię wersji lotnej kadłuba pojazdu MPV.
 • Pozwoli to na sprawdzenie ergonomii wnętrza, jego funkcjonalności oraz przy wprowadzeniu 3 miesięcznego socjotechnicznego programu badawczego, wpływu klaustrofobicznych warunków bytowych na relacje międzyludzkie załogi.
 • Przewidywany materiał budowlany kadłuba analogu pojazdu MPV to płyty warstwowe poliuretanowe z okładzinami aluminiowymi lub laminatowymi. Masa płyty 50mm ok. 20-40kg/m2.
 • Płyta podłogowa będzie wykonana z płyty termoizolacyjnej z dodatkową płyta sklejkową na bieżnię podłogi.
 • Przewidywana masa nadwozia bez okien to ok. 800-900kg.

  5. Plany budowy analogu pojazdu MPV przewidują, że wersja ta będzie posiadała następujące uproszczenia:
 • pojazd nie będzie konstrukcją hermetyczną;
 • pojazd nie będzie posiadał docelowej (lotnej) wersji podwozia;
 • pojazd nie będzie posiadał układu recyklingu wody i powietrza;
 • pojazd będzie posiadał w pełni zgodną z wersji docelowej (lotnej) geometrię kadłuba pojazdu MPV, niezbędne modyfikacje będą miały na celu dostosowania projektu nadwozia do istniejącego podwozia;
 • pojazd będzie posiadał układ klimatyzacji i wentylacji adaptowany z dostępnej konstrukcji;
 • pojazd nie będzie posiadał docelowych napięć zasilania 115V400Hz i 28VDC, będą one symulowane napięciami 220-230V50Hz i 24VDC;
 • pojazd nie będzie posiadał instalacji ISPP (In Situ Proppelant Production) i generatorów radioizotopowych RTG, ich praca będzie symulowana przez spalinowe generatory prądotwórcze 10kW i 2kW;
 • pojazd nie będzie wyposażony w projektowane docelowo manipulatory i wysięgnik-dźwig, będą zbudowane modele geometryczne z najtańszych materiałów(rury pcw, sprężyny itp.), Praca rzeczywistych konstrukcji będzie symulowana poprzez sterowanie modelami wirtualnymi;
 • podwozie samochodu Star266 będzie zaadaptowane do sterowania przy użyciu serwomechanizmów elektrycznych;
 • pojazd analogowy będzie posiadał symulacje sterowania modelem wirtualnym pojazdu MPV.

  6. Podstawowe układy symulowane w programie polskiego analogu pojazdu MPV:
 • układ sterowania ruchem pojazdu MPV;
 • ergonomiczność kabiny pojazdu MPV dla 3 lub 4 osób załogi;
 • układ klimatyzacji i wentylacji wnętrza pojazdu MPV: w pierwszej fazie otwarty, w dalszej zamknięty;
 • układ strukturalny sieci teleinformatycznej w trybie normalnym i awaryjnym;
 • układ oczyszczania wody i powietrza: w pierwszej fazie otwarty, w dalszej zamknięty;
 • sieć zasilania przy limicie zużycia mocy w trybie normalnym i awaryjnym;
 • zdalne sterowanie wirtualnymi modelami manipulatorów i głównego dźwigu;
 • stanowiskowe badanie dynamiki wirtualnego modelu pojazdu MPV w wybranym systemie MBS;
 • stanowiskowe obliczenia wytrzymałościowe modelu wirtualnego pojazdu MPV w wybranym programie FEM;
 • analiza zagrożeń biologicznych dla załogi pojazdu MPV w warunkach złej higieny;
 • analiza stosunków międzyludzkich osób w zamkniętych przestrzeniach w określonym okresie czasu: zakłada się tutaj udział ochotników;
 • analiza niezbędnego zabezpieczenia logistycznego dla załogi misji Mars Direct na podstawie określenia niezawodności przewidywanych urządzeń i typoszeregów elementów konstrukcji mechanicznych i elektronicznych;
 •