Podstawą do opracowania koncepcji hermetycznego pojazdu wyprawowego dla misji Mars Direct były wytyczne przedstawione przez zarząd The Mars Society w dokumencie z 27 marca 2000 roku.

Założenia w nim przestawione były zbliżone do wytycznych dla hermetycznego pojazdu wyprawowego dla misji Apollo. Pojazd MOLAB - MObile Lunar LABoratory był planowany na dwu tygodniową działalność dwóch członków załogi lądownika księżycowego. Pojazd ten miał działać maksymalnie w odległości 200 km od lądownika i miał umożliwiać przejechanie około 400 km.

Po przeanalizowaniu głównych założeń misji Mars Direct oraz dokumentu TMS, okazało się, że nie wszystkie wymogi są w pełni możliwe do zrealizowania (np. masa do 1500 kg), zaś niektóre ustalenia (np. brak śluzy powietrznej) nie do końca przemyślane.

Podstawowe kryteria, które obowiązywały podczas opracowywania polskiej koncepcji hermetycznego pojazdu wyprawowego to:

1 - pojazd analogowy musi być maksymalnie zbliżony konstrukcyjnie do rzeczywistego pojazdu użytkowanego w misji Mars Direct;

2 - pojazd będzie projektowany dla lokalnych warunków terenowych w rejonie lądowania misji Mars Direct;

3 - pojazd będzie zoptymalizowany pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla załogi:

a) mikrobiologicznego: w świetle ostatnich doniesień o możliwości występowania wody na Marsie, nie można wykluczyć możliwości występowania pewnych prymitywnych form życia - ekstremofili, w rejonach, w których może być przekroczony punkt potrójny wody, Vallis Marineris, kompleksu Noctis Labiryntus, Chryse Planitia (gdzie jest planowane pierwsze lądowanie załogowe na Marsie) i kratery uderzeniowe Argyre Planitia i Hellas Planitia - nie znamy ich potencjalnego wpływu na fizjologię człowieka;

b) radiologicznego: cienka atmosfera i słabe pole magnetyczne Marsa nie chroni dostatecznie powierzchni przed oddziaływaniem promieniowania kosmicznego i wiatru słonecznego;

c) mikologicznego: brak dostatecznie dobrych warunków sanitarnych może doprowadzić do rozwoju grzybów i pleśni, które mogą łatwo zmutować i szkodzić zdrowiu, a nawet zagrażać życiu astronautom;

d) zawiesin i zapylenia wnętrza pojazdu: pył na Marsie ma bardzo małą średnicę ok. 2ľm, poza tym, jego skład sugeruje, że ma dobre właściwości przewodzące prąd (duża zawartość związków żelaza), co może powodować pylice płuc astronautów i zwarcia obwodów elektronicznych;

4 - dwumiesięczna działalność autonomiczna co najmniej trzech członków załogi, w sytuacji awaryjnej, zapewnienie transportu czterech (wszystkich członków misji Mars Direct).

5 - pojazd został wyposażony w integralną śluzę powietrzną. Przyjęto, że pojazd nie będzie posiadał, sugerowanej przez autorów wytycznych, śluzy dla próbek gruntu.