Registration fee: 40 EUR

Opłata rejestracyjna: 160 zł

(Dla członków i zapisujących się do MSP w opłatę rejestracyjną wpisana jest dwuletnia składka członkowska i wpisowe)

Convention Program Highlights

 • Opening speech by Dr Robert Zubrin
 • MIRIAM test flight - the Archimedes Mars Balloon (Mars Society Deutschland)
 • CHOMIK- the Polish Phobos ground penetrator for the Russian Phobos Grunt Mission (Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences)
 • Methane Rocket Fuels – Technology Update (Space Technology Lab of the Aviation Institute in Warsaw)
 • MAGMA - The Successful Polish URC Mars Rover
 • Space Mission Funding – A Media-Focused Approach Test Project
 • Internet Communication Platforms: Solutions for NGO’s and the European Space Community
 • A Walk on Mars with the RODM Algorithm: Explore a 3D Map of Mars with a Joystick

W programie Konwencji

 • Wprowadzenie:  Dr. Robert Zubrin
 • MIRIAM - testowy lot marsjańskiego balonu Archimedes (Mars Society Deutschland)
 • CHOMIK - polski penetrator gruntu księżyca Fobos dla rosyjskiej misji Fobos Grunt (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
 • Metanowe paliwa rakietowe - postępy rozwoju technologii (Pracownia Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa w Warszawie)
 • MAGMA - polski łazik marsjański, laureat konkursu URC
 • Medialna filozofia finansowania misji kosmicznych: projekt testowy
 • Rozwiązania dla NGO i internetowe platformy komunikacji dla europejskiej społeczności kosmicznej
 • Marsjański spacer z algorytmem RODM - wędruj po prawdziwej mapie Marsa 3D za pomocą joysticka