Ostrzeżenie!

Czy naprawdę chcesz usunąć ten załącznik?
( Nowy Statut MSP projekt.doc )