STEROWANIE:
- opracowano podstawy zdalnego sterowania pojazdu MPV, przystapiono do jego testów na bazie samobieżnego robota (2002r.)
- opracowano program w systemie MATLAB_SIMUKLINK do sterowania dźwigiem pojazdu MPV (2003r.)


UKŁAD NAPĘDOWY:
- zbudowano prototyp roboczy manualnej skrzyni biegów na bazie skrzyni biegów samochodu Fiat 126p wyposażonej w serwomechanizmy (2003r.), docelowo do przeniesienia na skrzynię biegów Stara266


DŹWIG:
- dobrano kinematykę i typy napędów dla dźwigu pojazdu MPV (2001r.)
- wykonano model strukturalny w skali 1:5 (2003/2004)
- dobrano dokładna kinematykę manipulatorów MPV (2001r.)
- wykonano element kompozytowy w skali 1:1 modułu dźwigu do testów wytrzymałościowych (2004)


MANIPULATORY:
- dobrano dokładna kinematykę manipulatorów MPV (2001r.)
- wykonano model strukturalny w skali 1:5 (2003/2004)


KADŁUB:
- wykonano dokładny model redukcyjny w skali 1:20 w technologii stereolitografi laserowej w celu analizy ergonomicznej i funkcjonalnej pojazdu MPV (2001r.)
- wykonano model strukturalny szyby do testów przewodności cieplnej (2004)
- analiza wytrzymałościowa struktury nośnej