Projekt Wirtualnej Bazy Marsjańskiej (VMB Game) to internetowa, wieloosobowa, edukacyjna gra symulacyjna online. Celem projektu jest stworzenie wirtualnej bazy na Marsie, na podstawie pracy Jana Kozickiego "Portable Architecture (Architektura przenośna) Stacja Badawcza na Marsie, Etap II".

Projekt jest rozwijany przez jego społeczność, do której każdy może się przyłączyć.

Strona deweloperska projeku znajduje się pod adresem: http://vmb.skyfigure.com/