Projekt bazy marsjańskiej, czyli mieszkań i budowli dla ludzi stawianych na Marsie.

Praca dyplomowa Jana Kozickiego