Mars 2007 Informator

 • ticonderoga
 • ticonderoga's Avatar Topic Author
13 years 4 months ago #1797 by ticonderoga
ticonderoga replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
To prawda, dlatego link do ostatecznych wersji podam w shoutboxie na dole, bo pojawia się tylko zarejestrowanym użytkownikom.


Skończyłem historię MSP:

Historia MSP

Na początku marca 1999 roku Piotr Moskal porozumiał się z dr Robertem Zubrinem, w sprawie stworzenia polskiego oddziału The Mars Society. Dostaliśmy prawo posługiwania się całym zapleczem merytorycznym i prawo firmowania się logiem TMS.
Rozpoczęliśmy od założenia witryny internetowej. Początkowo znajdowała się ona na bezpłatnym serwerze. Później w USA uruchomiony został serwer TMS na potrzeby oddziałów międzynarodowych. Jako pierwsza przedstawicielka europejskich oddziałów przeniosła się na ten serwer nasza, polska witryna. Oprócz Piotra Moskala pracowali nad nią Krzysztof Lewandowski, Andrzej Kotarski, Robert Kamieński, Zenon Kulpa, Jakub Zgoliński i Lech Kozarzewski.
Pierwsza publiczna prezentacja MSP odbyła się 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie, na ogólnopolskim zjeździe miłośników sf i fantasty, czyli Polconie. Piotr Moskal wspólnie z Andrzejem Kotarskim wygłosili odczyt na temat historii badań Marsa oraz planu Mars Direct.
22 października 1999 roku na I Konferencji Astronautycznej w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie Andrzej Kotarski wystąpił z odczytem pt. „Produkcja paliwa in situ jako rozwiązanie dla lotów Ziemia - Mars – Ziemia”.
Dzięki kontaktom nawiązanym na Konferencji Astronautycznej po krótkich rozmowach nawiązaliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Astronautycznym. Prezes PTA, dr Marek Banaszkiewicz, zgodził się zostać jednym z założycieli oraz członkiem honorowym MSP.
W czwartym numerze pisma „Astronautyka” ukazał się artykuł o MSP, w kolejnych artykuły o sondzie Mars Polar Lander oraz o produkcji paliw z atmosfery marsjańskiej, napisane przez Piotra Moskala i Andrzeja Kotarskiego. Marian Gola z redakcji „Astronautyki” także został jednym z członków założycieli.
Do tego grona należy też Zenon Kulpa, lider URANOSA – internetowej organizacji, której celem jest propagowanie badań kosmicznych wśród społeczeństwa. W ramach współpracy klub udostępnił naszej organizacji swoją listę dyskusyjną.
27 listopada 1999 roku w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Mars Society Polska. Obecnych było 16 osób: Piotr Moskal, Andrzej Kotarski, Krzysztof Lewandowski, Robert Kamiński, Zenon Kulpa, Grzegorz Kamiński, Paweł Kowalewski, Alfred Jeż, Marian Gola, Michał Młotek, Marek Zawisza, Lech Kozarzewski, Marek Banaszkiewicz, Janusz Batko, Adrian Golka i Mariusz Dziwosz. Członkowie założycielowie podpisali niezbędne dokumenty i wniosek o rejestrację został złożony w sądzie.
Trzecia duża publiczna prezentacja MSP miała miejsce na Nordconie, 2 grudnia 1999 roku w Gdańsku. Andrzej Kotarski wygłosił odczyt na temat planu Mars Direct.
MSP wspólnie z PTA zorganizowaliśmy polską edycję konkursu NASA „Red Rover Goes to Mars”, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat.
Otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), które odbyło się w CBK. Na spotkaniu wstępnie omówiona została ewentualna współpraca Polski z ESA.
MSP, ma już swojego reprezentanta w Radzie Oddziałów Międzynarodowych. ROM ma służyć głosem doradczym przy zarządzie TMS, zajmować się pomocą w organizowaniu nowych oddziałów oraz służyć jako forum współpracy między poszczególnymi jednostkami międzynarodowymi TMS.
17 stycznia 2000 roku w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej w Kawiarni i Restauracji „Nowy Świat” przy ul. Nowy Świat 63 w Warszawie odbyło się spotkanie ekspertów z szeroką publicznością. Temat brzmiał: „Mars i planety wokół innych gwiazd. Dlaczego i jak powinniśmy badać odległe światy”. Gośćmi Kawiarni byli: dr Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych, prof. Józef Kaźmierczak z Instytutu Paleobiologii PAN oraz prof. Michał Różyczka z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika. Pod koniec spotkania Piotr Moskal wygłosił krótkie przemówienie na temat planu Mars Direct oraz działalności MSP. Rezultatem było spore zainteresowanie publiczności oraz nawiązanie kontaktu z redakcją miesięcznika PAN "Nauka i przyszłość" i agencją informacyjną VAL-PRESS.
31 marca 2000 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa, podczas której nasze stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane. 18 maja 2000 roku, postanowieniem sądu, zarząd nad MSP objęli: Piotr Moskal – prezes, Andrzej Kotarski – wiceprezes, Krzysztof Lewandowski – wiceprezes, Robert Kamiński – skarbnik.
W dniach 3-4 czerwca 2000 roku w Londynie spotkali się liderzy europejskich oddziałów The Mars Society. Obecni byli: Bo Maxwell (UK), Philip Dembo (UK), Peter Loftus (UK), Daniel Loftus (UK), Piotr Moskal (Polska), Arno Wielders (Holandia), Frans Blok (Holandia), George Overmeire (Holandia), Richard Heidman (Francja), Bertrand Spitz (Francja), Claes Nordquist (Szwecja), Hannes Griebel (Niemcy) i Manfred Hettmer (Austria). Powołano Komitet Europejski, którego zadaniem jest koordynacja działań na przestrzeni całej Europy i wspomaganie wspólnych przedsięwzięć. Omówiono poszerzenie obecnych działań, rozwój nowych form aktywności i możliwości wspólnych, europejskich projektów.
Na międzynarodowym festiwalu fantastyki EUROCON, który gościł w Gdyni w dniach 2-5 sierpnia 2000 roku, Andrzej Kotarski wygłosił krótki wykład o MSP i tematyce marsjańskiej. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem, jednak w tym samym czasie wykład miał Kirył Bułyczow, co odrobinę uszczupliło publiczność…
OZMA jest imprezą skupiającą astronomów amatorów, którzy zjeżdżają się raz do roku, aby wymienić doświadczenia, posłuchać wykładów i poobserwować niebo. W roku 2000 odbywała się w dniach 23-25 sierpnia we Fromborku. MSP znowu reprezentował Andrzej Kotarski.
Na Festiwalu Naukowym 23 września 2000 roku w Warszawie Andrzej Kotarski opowiadał o lądowniku Beagle 2, który poleciał na Marsa sondą Mars Express w 2003 roku. W pracach nad projektem Mars Express biorą udział polscy naukowcy, min. pan prof. Andrzej Jurewicz, który kieruje projektem budowy Spektrometru Fourierowskiego.
Kosmiczny Tydzień jest imprezą mającą na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży i dzieci w dziedzinie badań kosmosu, promocję nowych kierunków kształcenia i zatrudnienia w tej dziedzinie, promocję ośrodków naukowych i organizacji społecznych popularyzujących badania kosmiczne. Inauguracja w roku 2000 miała miejsce 4 października w kinie IMAX. Obecni byli Piotr Moskal i Andrzej Kotarski, który przekazał wiadomość o zwycięskim wyborze naszego laureata w konkursie Czerwony Pojazd rusza na Marsa.
13 czerwca 2001 roku na Politechnice Wrocławskiej powołane zostało Studenckie Koło Naukowe Mars Society. Opiekunem koła został dr hab. Franciszek Przystupa. Głównym zadaniem koła jest aktywizacja studentów Politechniki Wrocławskiej w zakresie budowy analogu pojazdu MPV.
21 lipca 2001 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej odbyło się otwarte spotkanie Mars Society Polska, na którym omówiono działalność MSP w latach 2000/2001. Został też przedstawiony model pojazdu MPV, który wykonano metodą stereolitograficzną w pracowni Rapid Prototyping and Manufacturing w Instytucie Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej.
6 grudnia 2001 roku Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu przekazała samochód Star266 dla Studenckiego Koła Naukowego Mars Society przy Politechnice Wrocławskiej, na potrzeby budowy analogu marsjańskiego hermetycznego pojazdu MPV.
Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN, prof. Zbigniew Kłos, zaprosił nas do udziału w 6 Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. 8 czerwca 2002 roku w namiocie nr 22 stanęła ekspozycja dotycząca pojazdu MPV. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, 500 sztuk gazetki informacyjnej rozeszło się w mig!
3 lipca 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski objął honorowy patronat nad projektem analogu marsjańskiego pojazdu załogowego MPV.
21 września 2002 roku, w ramach V Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, odbył się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej publiczny cykl wykładów, pod wspólną nazwą „Człowiek w Kosmosie”. Zaprezentowano min. model pojazdu MPV i prace studentów PWr w projekcie Mars Society Polska.
Podczas II Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków i Pomysłów nawiązano kontakt a fundacją Koppok Władysława Kopczyńskiego. Od 1 maja 2003 roku fundacja zgodziła się użyczyć pomieszczenia na pracownie i laboratoria do realizacji projektu budowy analogu pojazdu MPV.
W Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Kopernika we Wrocławiu 12 i 25 stycznia 2003 roku odbyły się Zawody Modeli Robotów i Pojazdów Ratowniczych. Na zaproszenie Pawła Dejnaka z Zespołu Pracowni Modelarskich wzięliśmy w nich udział. Zaprezentowaliśmy model redukcyjny pojazdu MPV poza konkursem, oraz wzięliśmy udział w komisji oceniającej.
Od stycznia 2004 roku działa nasze forum internetowe: forum.marssociety.pl.
7 czerwca 2004 roku w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Świętochłowicach (woj. Śląskie) odbył się konkurs plastyczny "Mars - mój nowy dom", zorganizowany przez Mars Society Polska. W konkursie udział wzięło pięćdziesięcioro dzieci w tym także niepełnosprawne. Prace zostały ocenione przez ciało pedagogiczne, a najlepsze zostały wystawione przy wejściu do przedszkola. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone łakociami, a ponadto MSP zaangażowało się w stworzenie pracowni komputerowej na potrzeby przedszkola.
18 września 2004 roku uczestniczyliśmy w VII Dolnośląskim Festiwalu Nauki we Wrocławiu. Mars Society Polska wraz z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i specjalistami z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci do 15 lat pod hasłem "Jestem na Marsie". Dla starszych uczestników festiwalu zaplanowano cykl wykładów pt. „Polskie Badania Marsa”.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mars Society Polska uchwałą z dnia 22 stycznia 2005 roku wybrało na dwuletnią kadencję 2005-2006 nowy zarząd: Piotr Moskal (prezes), Andrzej Kotarski (wiceprezes), Krzysztof Biernacki (wiceprezes) i Paweł Pietkun (skarbnik).I tu prośba o szczegóły następujacych wydarzeń (zwłaszcza daty):

1. MPV był prezentowany w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej na wystawie w Urzędzie Patentowym RP.
2. Powstał scenariusz ‘festiwalu marsjańskiego’, trwają rozmowy ze sponsorami.
3. MSP jest opiekunem merytorycznym gry negocjacyjnej Columbia Memorial Negotiations ( www.columbia.edu.pl/ )
4. Nawiązaliśmy kontakt z Janem Kozickim, autorem architektonicznego projektu bazy marsjańskiej ( janek.kozicki.pl/base.php ), MSP realizuje tłumaczenie tej pracy na angielski.
5. Dejmos – nasz współpracownik mieszkający w Niemczech przystąpił do organizacji projektu edukacyjnego z dziedziny robotyki, w którym mają wziąć udział grupy z Polski i z Niemiec. Koordynuje kontakty z niemieckim oddziałem MS.
6. Zgłoszono informacje o reorganizacji MSP na europejskiej konwencji Mars Society, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli wysłać delegację, która pochwali się jakimiś postępami.
7. Wprowadzono kosmetyczne zmiany statutowe i złożono w sądzie wniosek o przyznanie MSP statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Dopiszę to do historii a resztę rozdziału 6. wypełnią opisy projektów MSP.

[ Dodano: 24-01-2007, 12:25 ]
Żeby nie zaśmiecać wątku na temat logo, przeniosłem sprawę wydawcy tutaj.

Pytanie brzmi: co możemy zaoferować wydawcy tych czasopism? Co skłoni ich do wydania kilku tysięcy PLN na druk naszego informatora? Bo sam fakt, że będą mieli dodatek, to jakby trochę mało. Możemy np. zrezygnować z zysków ze sprzedaży, lub zgodzić się na jakieś symboliczne parę procent, dla nas to i tak będzie korzyść. Czym jeszcze możemy ich zachęcić?

[ Dodano: 26-01-2007, 21:25 ]
Zaprojektowałem nową okładkę.

Blada wersja jpg:
A tu full wypas w PDFie:

http://ticonderoga.republika.pl/nowaokl.pdf


Pozwoliłem sobie wstawić logo od Crismo, ale nie sugerujcie się tym przy głosowaniu.

Please Zaloguj to join the conversation.

 • Artur Modliborski
 • Artur Modliborski's Avatar
13 years 4 months ago #1961 by Artur Modliborski
Artur Modliborski replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Dla mnie bomba!

Please Zaloguj to join the conversation.

 • ticonderoga
 • ticonderoga's Avatar Topic Author
13 years 4 months ago #1962 by ticonderoga
ticonderoga replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
:grin:

Przygotowałem też tapetę promocyjną:Tutaj jest w rozmiarze 1280x1024:

http://ticonderoga.republika.pl/tapetapromocyjna1_1280x1024_zip.tif

Tutaj w rozmiarze 1024x768:

http://ticonderoga.republika.pl/tapetapromocyjna1_1024x768_zip.tif


A tu wersja dla tych, co lubią spokój na pulpicie:Tutaj jest w rozmiarze 1280x1024:

http://ticonderoga.republika.pl/tapetapromocyjna2_1280x1024.tif

Tutaj w rozmiarze 1024x768:

http://ticonderoga.republika.pl/tapetapromocyjna2_1024x768.tif


I prośba do admina, żeby ściągnął i umieścił na naszej stronie. Nie mamy działu z tapetami, czas go stworzyć.

Please Zaloguj to join the conversation.

 • Artur Modliborski
 • Artur Modliborski's Avatar
13 years 4 months ago #1965 by Artur Modliborski
Artur Modliborski replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Popieram bo sam sobie zrobiłem z logo

Please Zaloguj to join the conversation.

 • Mateusz Józefowicz
 • Mateusz Józefowicz's Avatar
13 years 3 months ago #1980 by Mateusz Józefowicz
Mateusz Józefowicz replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Ticon - na materiałach musisz umieszczać adnotację o pochodzeniu zdjęć Marsa (przeważnie JPL/NASA), bo to wymóg ich darmowej publikacji.

pozdr.

m

Please Zaloguj to join the conversation.

 • MadDog
 • MadDog's Avatar
13 years 3 months ago #1983 by MadDog
MadDog replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
fajna czcionka na tej grafice, nie mozna by jej uzyc wlasnie w logo???

kazdy z Was ma prywatna galerie w ktorej moze umieszczac swoje grafiki, i kazdy moze sobie je ogladac..

Jezeli chcecie aby to lezalo w jakims konkretnym dziale, to prosze mi podeslac na PM i umieszcze to w sekcji Download w dziale Tapety, lub jakies inne gadzety :)

Please Zaloguj to join the conversation.

Time to create page: 0.577 seconds
Powered by Kunena Forum