Mars 2007 Informator

 • Artur Modliborski
 • Artur Modliborski's Avatar
13 years 7 months ago #1681 by Artur Modliborski
Artur Modliborski replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Ticonderoga wyślij mi prywatną wiadomością swój email bo chce przesłać ci materiał o Phoenix mars lander razem z całą stroną graficzną

Please Zaloguj to join the conversation.

 • ticonderoga
 • ticonderoga's Avatar Topic Author
13 years 7 months ago #1682 by ticonderoga
ticonderoga replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Ok, jest pierwszy rozdział.


1. Planeta Mars


Mars

Mars jest czwartą planetą od Słońca w naszym Układzie Słonecznym. Z powodu rdzawego koloru gruntu i atmosfery zwany jest Czerwoną Planetą. Rzymianie nadali mu miano Marsa, na cześć ich boga wojny.
W 1877 roku dokonano pierwszych, poważnych obserwacji Marsa, wykorzystując
jego korzystne zbliżenie do Ziemi. Asaph Hall odkrył wtedy oba księżyce. Nadano im imiona sług rzymskiego boga wojny: Fobos (Groza) i Dejmos (Strach).
Dostrzeżono też sieć nieregularnych linii pokrywających planetę. Przez wiele lat błędnie uznawano je za kanały. Istnienie kanałów skłaniało do wysuwania hipotez o ich budowniczych, w czym przodował Percival Lowell. W 1984 roku nastąpiła kolejna opozycja Marsa. Lowell zainstalował wtedy specjalny teleskop w Arizonie, aby dokonać obserwacji potwierdzających jego domysły. W owych czasach obrazy uzyskiwane z obserwatoriów były nieostre, zniekształcone przez ziemską atmosferę. Zespół Lowella obserwacji dokonał, ale to co zobaczyli, z rzeczywistością nie miało wiele wspólnego. Nawet ówcześni astronomowie nie potwierdzili istnienia kanałów na Marsie, a późniejsze zdjęcia dokonane przez automatyczne sondy, wykluczyły je całkowicie.
Upadł tym samym mit o marsjańskiej cywilizacji. W 1983 roku Orson Welles i Howard Koch wywołali w Stanach Zjednoczonych panikę, nadając przez radio relację na żywo z ataku Marsjan. Dziś już wiemy, że na Marsie nie ma życia, ale jest wiele przesłanek świadczących o tym, że życie na Czerwonej Planecie mogło istnieć. Musimy jednak dokonać wielu badań tam, na miejscu. Tego nie zrobią za nas roboty. Na Marsa musi polecieć człowiek.
Pierwsze zdjęcia Marsa, wykonane z bliska, przesłał w 1965 roku Mariner 4, potem Marinery 6 i 7. Uzyskano w sumie około 200 fotografii, pokrywających jakieś dziesięć procent powierzchni planety. Uzyskane obrazy nie były ciekawe – płaski krajobraz, znaczony kraterami meteorytowymi, podobny do księżycowego.
W 1971 roku na orbitę Marsa wszedł Mariner 9. Podczas kilku miesięcy, przesłał on ponad siedem tysięcy zdjęć. Oczom badaczy ukazała się cała różnorodność marsjańskiego krajobrazu. Od ogromnych kanionów, po wulkany, na czele z Olympus Mons – najwyższą górą w całym Układzie Słonecznym!
Pierwsze lądowanie odbyło się pięć lat później. 20 lipca 1976 roku na Marsie wylądował Viking 1, a 3 września Viking 2. Oprócz zdjęć, oba lądowniki dokonały analizy atmosfery i gruntu.
Nowa era badań Marsa rozpoczęła się w 1996 roku, wraz z programem Mars Pathfinder. Obecnie, oprócz sond orbitalnych, dane z powierzchni planety przesyłają mobilne łaziki. Kolejny etap, to obecność na Marsie człowieka. Plany zakładają, że nastąpi to w ciągu najbliższych kilkunastu lat.


Porównanie Marsa i Ziemi

Mars Ziemia Stosunek Mars/Ziemia
Masa [1024 kg] 0,64185 5,9736 0,107
Objętość [1010 km3] 16,318 108,321 0,151
Promień równikowy [km] 3397 6378,1 0,533
Promień biegunowy [km] 3375 6356,8 0,531
Średnica jądra [km] 1700 3485 0,488
Spłaszczenie 0,00648 0,00335 1,93
Gęstość [kg/m3] 3933 5515 0,713
Przyspieszenie grawitacyjne [m/s2] 3,69 9,78 0,377
Prędkość ucieczki [km/s] 5,03 11,19 0,450
Albedo 0,150 0,367 0,409
Nasłonecznienie [W/m2] 589,2 1367,6 0,431
Ilość księżyców 2 1


Porównanie orbit

Średnia odległość od Słońca [106 km] 227,92 149,60 1,524
Peryhelium [106 km] 206,62 147,09 1,405
Aphelium [106 km] 249,23 152,10 1,639
Rok gwiazdowy [dni] 686,980 365,256 1,881
Rok zwrotnikowy [dni] 686,973 365,242 1,881
Synodyczny okres obiegu [dni] 779,94 - -
Średnia prędkość orbitalna [km/s] 24,13 29,78 0,810
Maksymalna prędkość orbitalna [km/s] 26,50 30,29 0,875
Minimalna prędkość orbitalna [km/s] 21,97 29,29 0,750
Nachylenie orbity względem ekliptyki [o] 1,850 0,000 -
Mimośród 0,0935 0,0167 5,599
Okres obrotu [h] 24,6229 23,9345 1,029
Długość dnia [h] 24,6597 24,0000 1,027
Nachylenie osi obrotu do orbity [o] 25,19 23,45 1,074Atmosfera

Dominującym składnikiem marsjańskiej atmosfery jest dwutlenek węgla. Oprócz tego występują azot, argon i inne, w śladowych ilościach:

Dwutlenek węgla (CO2): 95,32%
Azot (N2): 2,7%
Argon (Ar): 1,6%
Tlen (O2): 0,13%
Tlenek węgla (CO): 0,07%
Para wodna (H2O): 0,03%
Tlenek azotu (NO): 0,01%
Neon (Ne): 2,5 ppm
Krypton (Kr): 0,3 ppm
Ksenon (Xe): 0,08 ppm
Ozon (O3): 0,03 ppm
Metan (CH4): 0,0105 ppm

Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 700 paskali, czyli około 0,7% ciśnienia ziemskiego. Pomimo nikłej zawartości pary wodnej w atmosferze, na Marsie tworzą się niekiedy chmury. Gęstość atmosfery na poziomie gruntu to 0,020 kg/m3. Temperatura waha się od -140° C (133 K) do +20° C (293 K), średnio -63° C (210 K).


Naturalne satelity

Fobos Deimos
Masa [1015 kg] 10,6 2,4
Największy promień [km] 13,4 7,5
Najmniejszy promień [km] 9,2 5,2
Średni promień [km] 11,2 6,1
Średnia gęstość [kg/m3] 1900 1750
Orbitalna odległość od centrum Marsa [km] 9378 23459
Syderyczny okres obiegu Marsa [dni] 0,31891 1,26244
Syderyczny okres obrotu [dni] 0,31891 1,26244
Inklinacja orbity [o] 1,08 1,79
Mimośród orbity 0,0151 0,0005
Albedo 0,07 0,08


Parametry obserwacji Marsa

Odległość od Ziemi
Minimalna [106 km]: 55,7
Maksymalna [106 km]: 401,3

Średnica kątowa
Maksymalna [sekundy łuku]: 25,1
Minimalna [sekundy łuku]: 3,5

Średnie wartości w opozycji
Odległość od Ziemi [106 km]: 78,39
Średnica kątowa [sekundy łuku]: 17,9
Jasność [magnitudo]: -2,0Do tekstu będzie 6 lub 7 rysunków. Miłego czytania cyferek!

Please Zaloguj to join the conversation.

 • Artur Modliborski
 • Artur Modliborski's Avatar
13 years 7 months ago #1683 by Artur Modliborski
Artur Modliborski replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Phoenix Mars Lander Dnia 8 sierpni 2007 roku o godzinie 23 czasu polskiego z przylądka Canaveral na Florydzie wystartuje rakieta Delta II na pokładzie, której zostanie wyniesiony nowy lądownik NASA Phoenix Mars Lander (PML). 4 sierpnia 2003 NASA ogłosiła , że w ramach programu Mars Scut, spośród czterech finalistów konkursu wybrano do realizacji misję Phoenix zaproponowaną przez zespół Uniwersytetu Arizona pod kierownictwem Petera Smitha.
Będzie to druga misja której celem będzie osiągnięcie okolic okołobiegunowych Marsa. Phoenix Mars Lander jest unowocześnioną wersją misji, odwołanej po fiasku lądownika Mars Polar Lander( MPL), który najprawdopodobniej rozbił się o powierzchnię planety. Zespół powołany do zbadania przyczyn katastrofy MPL doszedł do wniosku, że główną przyczyną niepowodzenia misji były błędne założenia dotyczące gęstości atmosfery co doprowadziło w efekcie do tego, że zbyt późno włączyły się silniki hamujące i sonda z nadmierną prędkością uderzyła w grunt. Wyniki te zostały pośrednio potwierdzone przez lądowniki Spirit i Opportunity, które zrekompensowały siłę zbyt szybkiego podejścia dłuższym działaniem silników hamujących. Ten sam błąd, był również przyczyną utraty pierwszego europejskiego lądownika Beagle 2 .Wszystkie utracone urządzenia miały przyjęte sztywne parametry dotyczące oporu stawianego przez atmosferę i zbyt mały margines błędu ale dzięki temu PML została przygotowana na taką ewentualność i miejmy nadzieję, że w maju 2008 roku będziemy mogli podziwiać zupełnie nową odsłonę czerwonej planety. W grudniu 2006 roku, naukowcy z JPL wykorzystując najbardziej zawansowaną technologicznie sondę
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) pokusili się o odnalezienie na powierzchni planety znajdujących się tam lądowników. Sfotografowano, niewidziane od lat
Vikingi a na zdjęciach ukazujących łaziki Spirit i Opportunity widać nawet ślady pozostawione przez koła pojazdów. Pojawiła się więc szansa na to, by odnaleźć rozbity lądownik Mars Polar Lander i definitywnie rozwiać wszelkie wątpliwości co do losu tego próbnika.
Feniks ma wylądować między 65 a 75 stopniem szerokości geograficznej północnej, czyli w rejonie, gdzie sondy Mars Global Surveyor i Mars Express odkryły silną emisję wodoru, pochodzącą najprawdopodobniej od płytko położonych pokładów lodu wodnego.
Dokładne miejsce lądowania nie zostało jeszcze wybrane ale trzy potencjalne lądowiska są poddawane dokładnym obserwacją w szczególności przez wspomnianą już wcześniej sondę MRO. Po trwającym około osiem miesięcy locie i jednodniowym przygotowaniu bezpośrednim sonda oddzieli się od członu podróżnego i wejdzie w atmosferę Marsa. Cała operacja potrwa według planów 470 sekund. Na wysokości około 125 km nad powierzchnią, osłona termiczna zetknie się z gęstymi warstwami atmosfery. Kąt wejścia wynosić będzie 12ْ a prędkość 5,7 km/s. Po upływie 99 s sonda znajdzie się na wysokości 45 km i przez następne 117 s będzie hamować aerodynamicznie, po czym otworzy się spadochron. Nastąpi to na wysokości 13 km przy prędkości około 504 m/s. Kilometr niżej oddzieli się niepotrzebna już osłona termiczna, oraz włączą się pierwsze urządzenia pokładowe sondy : radar kontrolujący prędkość opadania oraz kamera, której zadanie będzie dokładne sfotografowanie terenu pod lądownikiem. Na wysokości 740 m odrzucony zostanie spadochron a 200 m niżej włączą się silniki hamujące sondy mające zmniejszyć prędkość opadania do 1,6 km/s i z taką prędkością sonda powinna osiągnąć powierzchnię. Całą operację od wysokości 11 km będzie kontrolował radar sprzężony z komputerem sondy, dzięki czemu zostanie ustalony dokładnie czas pracy silników hamujących, co zabezpieczy ją przed losem swojego poprzednika. Jeżeli feniks przejdzie pomyślnie tę fazę, czekają nas tygodnie fascynujących wydarzeń. Szeroki program badawczy rozpocznie się od stworzenia panoramy okolicy, w której osiądzie próbnik. Następnie do pracy przystąpią urządzenia badawcze sądy
• Robot Arm Camera (RAC) – aparat umieszczony na ramieniu koparki
• Microscopy, Electrochemistry and Conductivity Analyzer (MECA) – analizator fizyko-chemicznych własności gruntu
• Thermal Evolved Gas Analyzer (TEGA) – analizator gazów uwalniających się z podgrzewanych próbek gruntu
• Metorological Station (MET) – zestaw przyrządów meteorologicznych w tym Light Detection And Ranging (LIDAR)
Ramię koparki sondy będzie w stanie pobrać próbki do badań nawet z głębokości ok. 1 m. Wybór miejsca i zdjęcia pobranego do badań materiału dostarczy przyrząd (RAC).
(MECA) przeanalizuje skład gruntu a dzięki możliwości uzyskania ogromnych powiększeń, może uda się znaleźć odpowiedź na jedno z podstawowych pytań :Czy na Marsie jest życie ?
(TEGA) to spuścizna po utraconym MPL i przeprowadzi analizę gazów uwolnionych w trakcie podgrzewania próbek Również w tym eksperymencie zaplanowano procedury mogące potwierdzić istnienie życia.
(MET) to cały zespół przyrządów meteorologicznych rejestrujących warunki pogodowe oraz analizujący skład gazów uwalnianych do atmosfery podczas marsjańskiego lata.
Czas pracy Sądy to 150 sol (Sol-marsjański dzień) czyli około pięć naszych ziemskich miesięcy. Niestety ale w tym wypadku niema wielkich nadziei na dłuższą pracę lądownika ponieważ warunki nasłonecznienia spowodują zbyt duży spadek dostarczanej z paneli słonecznych mocy.
25 lipca 2007 roku mamy szansę rozpocząć pisanie nowego rozdziału w księdze wiedzy i oby był to kolejny udany krok w stronę realizacji największego obecnie wyzwania stojącego przed ludzkością czyli lądowaniem na tej planecie ludzi !!!

Please Zaloguj to join the conversation.

 • marcusos
 • marcusos's Avatar
13 years 7 months ago #1684 by marcusos
marcusos replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Ale się rozpisaliście! Jeden dzień nieobecności na forum i już nie nadążam z wtrącaniem swoich trzech groszy :)
Ticonderoga - trochę danych o historii jest na starej stronie MSP, w szczególności tutaj i tutaj . Mnie nie było przy tych wydarzeniach, ale mogą o nich pisać uczestnicy - dostępni jeszcze w sieci.
Twój tekst o Marsie to nieporozumienie! Większość cyferek do wyrzucenia. Daty nie muszą być tak dokładne (wystarczy miesiąc i rok). Dla kogo to piszesz? Przypadkowemu czytelnikowi liczby nic nie mówią, możesz natomiast podać link w internecie, na przykład pl.wikipedia.org/wiki/Mars . Opis planety na początku artykułu może być, choć dodałbym więcej o powierzchni planety i atmosferze. Okrągłymi zdaniami, nie suche liczby. Proponuję też usunąć kontrowersyjne zdanie:

Musimy jednak dokonać wielu badań tam, na miejscu. Tego nie zrobią za nas roboty. Na Marsa musi polecieć człowiek.

Artur - twój tekst jest wporządku, zwłaszcza jak usuniesz z niego niepotrzebne liczby. Brakuje linka do polskojęzycznej strony ze szczegółami misji.

Te teksty mają głównie działać na wyobraźnię i przemycać podstawową wiedzę. Nie zapominajcie dla kogo piszecie. Podziwiam Was za to że ciągniecie ten projekt. Oby w nowym roku było więcej takich osób w MSP!

Please Zaloguj to join the conversation.

 • ticonderoga
 • ticonderoga's Avatar Topic Author
13 years 7 months ago #1685 by ticonderoga
ticonderoga replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Na początek: dzięki za linki! Spróbuję napisać pierwszą wersję historii i wtedy poprosić o uzupełnienia tych, którzy coś wiedzą.

Co do cyferek, to myślę, że ten rozdział powinien być tak precyzyjny. Dla tych, co nie lubią cyferek, jest wstęp, a w nim parę słów o historii i ciekawostki. Nie potrzebują danych, pójdą dalej - nie widzę problemu. Ale po informator sięgną też ludzie zainteresowani kosmosem na serio. Jak byli mali, patrzyli na Księżyc przez lornetkę, potem tato kupił im teleskop. Tacy ludzie nie raz sięgneli do książek o astronomii i podstawowe dane ich nie przerażają. Więcej powiem, dużo danych wzbudza zaufanie, bo świadczy o tym, że ktoś podszedł do zagadnienia na poważnie. W tym momencie sądzę po sobie, bo ja lubię, gdy książka o nauce zawiera dane naukowe. Zresztą bez danych liczbowych czuję się, jakbym pisał o matematyce nie zamieszczając wzorów. Robi się z tego jakaś publicystyka. Tak, ten informator ma charakter publicystyczny, ale nie chcę, żeby był pod względem zawartości naukowej jałowy. Trochę książek już przeczytałem i według mnie miarą zawartości książki o nauce jest ilość zawartych w niej liczb. Zresztą wpadając na pomysł tego informatora, rozumiałem słowo "informator" jako "zebrane w jednym miejscu najważniejsze informacje". Coś w rodzaju tablic matematycznych, tylko że o Marsie. Np. ktoś chce napisać referat na lekcję fizyki. Otwiera nasz informator, a tam dwie cyferki na krzyż i parę linków. Co sobie pomyśli? Do chrzanu z taką informacją! Chcę konkretów! Więc dajmy ludziom konkrety na tacy. Tak właśnie widzę tą naszą publikację. Esencja konkretów! Jesteśmy organizacją popularyzującą naukę, nie bójmy się liczb. A jeśli ktoś organicznie nie cierpi liczb i wzorów, to na prawdę, po taki informator nawet nie sięgnie.

Proponuję też usunąć kontrowersyjne zdanie:
Cytat:
Musimy jednak dokonać wielu badań tam, na miejscu. Tego nie zrobią za nas roboty. Na Marsa musi polecieć człowiek.


Hehe, ja tak próbuję przemycić tą misję załogową i podsuwać na każdym kroku, ale możliwe że przesadziłem. Usunę.

Powierzchni rzeczywiście nie ma. Dodam.

Jeszcze tak zauważyłem, że choć tych danych może się wydawać dużo, to w gruncie rzeczy jeszcze więcej tam brakuje. Nie ma ani słowa o geologii, o historii powstania, wieku, zjawiskach atmosferycznych - nawet nie wspomniałem o burzach piaskowych! Aż mi głupio, że to przeoczyłem! Nie tylko nie skrócę tego rozdziału, ale go jeszcze wydłużę! Ten rozdział jest jedynym poświęconym Marsowi jako takiemu, reszta dotyczy tylko działalności ludzi.

Please Zaloguj to join the conversation.

 • Artur Modliborski
 • Artur Modliborski's Avatar
13 years 7 months ago #1686 by Artur Modliborski
Artur Modliborski replied the topic: Re: Mars 2007 Informator
Marcusos to nie powinien być podręcznik ale jednocześnie musi to być kopalnia wiedzy o marsie i dlatego cyfry muszą być! Kto zechce to je pominie ale nie którym się to przyda. Cyfry dodają powagi i dzięki temu potencjalni sponsorzy na pierwszy rzut oka podejdą do sprawy powarznie.

Please Zaloguj to join the conversation.

Time to create page: 0.509 seconds
Powered by Kunena Forum