Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Mars Society Polska, zwołuje Walne Zebranie
członków na dzień 3 grudnia  2016 r na godzinę 16:00 w Warszawie. Wybór
miejsca będzie zależał od liczby osób biorących udział w zebraniu. W
związku z tym prosimy członków MSP o możliwie szybkie potwierdzenie
swojej obecności. Na Walnym Zebraniu zostaną podjęte ważne decyzje
dotyczące dalszej formy funkcjonowania stowarzyszenia. Kończy kadencję
dotychczasowy zarząd i zostanie wybrany nowy. Każdy członek
stowarzyszenia może zgłosić swoją kandydaturę na Prezesa, członka
zarządu lub komisji rewizyjnej i mieć bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie i rozwój naszej organizacji.


Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
2. Zarządzenie i podpisanie listy obecności
3. Stwierdzenie kworum i władności do podejmowania uchwał
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego i z działalności
zarządu MSP.
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa
8. Wybór Prezesa MSP
9. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Omówienie planu działalności stowarzyszenia na następny rok.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie Walnego Zebrania

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony
tego samego dnia pół godziny po zakończeniu Walnego Zebrania z
analogicznym porządkiem obrad.

Wszystkich Członków MSP zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu
i zachęcamy do zastanowienia się nad własną kandydatura do nowych władz
stowarzyszenia. Mile widziana jest pomoc w znalezieniu odpowiedniego
lokalu na Walne Zebranie w Warszawie.

Z poważaniem

Mateusz Józefowicz
Prezes Zarządu MSP

Zawody URC 2016 rozgrywane na amerykańskiej pustyni w stanie Utah składały się z dwóch etapów. Półfinałów, które zostały opisane w poprzednim artykule oraz finałów Ares i Phobos. W finale Ares wystartowało 14 najlepszych ekip z półfinałów, w tym 5 polskich, w finale Phobos 14 z dolnej połowy tabeli, 2 z polski.

 

Tabela wyników półfinałów z przydziałem do poszczególnych finałów

Finał Ares

A1: Legendary Rover Team, Polska (84)

A2: WSU Everett Engineering Club, USA (76)

A3: Michigan Mars Rover Team, USA (76)

A4: #next team, Polska (73)

A5: Continuum, Polska (72)

A6: Cornell Mars Rover, USA (67)

A7: Pharaohs, Egipt (63)

A8: Project Pioneer, USA (63)

A9: Queen’s Space Engineering Team, Kanada (49)

A10: Raptors, Polska (49)

A11: Robotics for Space Exploration, Kanada (48)

A12: RUDRA, Indie (48)

A13: Mars Rover Manipal, Indie (48)

A14: PCz Rover Team, Polska (48)

 

Finał Phobos

P1: Interplanetar, Bangladesz (43)

P2: Yale Undergraduate Rover Association, USA (43)

P3: Husky Robotics Team, USA (43)

P4: Mars Rover Design Team, USA (38)

P5: McGill Robotics, Kanada (34)

P6: Project Scorpio, Polska (29)

P7: AIUB Robotic Crew, Bangladesz (28)

P8: MAVRIC, USA (23)

P9: SJSU Robotics, USA (23)

P10: ROVATA, Korea Południowa (22)

P11: Titan Rover, USA (18)

P12: SKA Robotics, Polska (4)

P13: Wisconsin Robotics, USA (2)

P14: University of Saskatchewan Space Design Team, Kanada (0)

 

W finale Ares zespoły startowały w 4 konkurencjach terenowych; pobór próbki, przejazd terenowy, pomoc astronaucie i zadaniu serwisowym oraz badanie próbki, analiza i prezentacja otrzymanych wyników. Zespoły startowały jednego dnia w dwóch konkurencjach, w przynajmniej 2 godzinnych odstępach czasowych. Rywalizacja odbywała się w trzech oddalonych nieco od siebie lokalizacjach, tak aby dobrze wykorzystać walory urozmaiconego terenu i ograniczyć zakłócenia w łączności. Do każdej konkurencji łazik mógł być odpowiednio modyfikowany i w razie potrzeby serwisowany i naprawiany. Drużyny zakwalifikowane do finału Phobos startowały w 2 konkurencjach, po jednej dziennie. Pierwszego dnia zadanie naukowe, drugiego tor przeszkód.

 

Foto1 Harmonogram pierwszego dnia zawodów.

 

Cztery konkurencje w finale Ares były bardzo zbliżone do zeszłorocznych. Największych zmian dokonano w zadaniu serwisowym.

 

Sample Ciche Task – Pobór próbki

Na wyznaczonym terenie należało wybrać miejsce interesujące pod względem geologicznym (np. skały nie pasujące do otoczenia), świadczące o obecności lub działalności wody, w którym można spodziewać się śladów życia. Sporządzić dokumentację fotograficzną, wyznaczyć współrzędne GPS, zbadać wilgotność i temperaturę gruntu (plus inne dowolne parametry), pobrać próbkę z głębokości co najmniej 5 cm i przebadać ją na pokładzie łazika. Badania i pobór próbki można było wykonać wielokrotnie w wyznaczonym limicie czasu 30min. Jedną próbkę należało zabezpieczyć w pojemniku i dostarczyć do bazy. Na specjalnej sesji dostarczoną próbkę należało przebadać i całość wyników przedstawić sędziom.

 

Foto2 Łazik Raptor z Politechniki Łódzkiej odnalazł skałę wyróżniającą się z otoczenia.  Przodu łazika widoczna jest prowadnica ze świdrem służącym do pobrania próbki z podpowierzchniowych warstw gruntu.

 

Terrain Traversing Task – Przejazd terenowy

Do pokonania w czasie 45 min były przeszkody terenowe znajdujące się na trasie wyznaczonej przez 6 bramek i oznaczenia umieszczone na powierzchni gruntu. Łaziki musiały przejechać po ścieżce z dużymi kamieniami, podjechać na stoki o dużym nachyleniu czołowym lub bocznym, pokonać skarpę, wjechać na dużą górkę i zaliczyć bramkę umieszczona za wzniesieniem. Przeszkody terenowe można było pokonywać w dowolnej kolejności. Za każda z nich były przyznawane punkty.

 

Foto3 Jeden z łazików pokonuje fragment trasy usłany sporej wielkości kamieniami. Przebieg trasy, w tym miejscu, wyznaczają ułożone na ziemi znaczniki, których nie można przekroczyć w trakcie pokonywania przeszkody terenowej.

 

Adtronaut Asistance Task – Pomoc astronaucie

Z miejsca o podanych współrzędnych GPS należało pobrać narzędzia i zbiorniki do 5 kg i rozwieźć je do rozmieszczonych w rozległym terenie astronautów, których znane są przybliżone współrzędne GPS. Odpowiednie narzędzia należało pozostawić w odległości maksymalnie 1 metra od przypisanego im astronauty. Na pokład łazika można było zabrać dowolną liczbę narzędzi.

 

Foto4 Jednym z przedmiotów jakie należało podjąc z wyznaczonego miejsca i dostarczyć przypisanym astronautom był niewielki zbiornik na paliwo o wadze do 2,5 kg.

 

Equipment servicing Task  - Zadanie serwisowe

Za pomocą łazika należało przeciągnąć wózek z pojemnikiem na paliwo w pobliże panelu. Otworzyć wlew, przelać paliwo, zamknąć wlew. Następne odkręcić regulator z jednego symulowanego zbiornika O2 i nakręcić na drugi zbiornik, uruchomić generator przełącznikiem i odczytać komunikat na wyświetlaczu. Punkty były przyznawane za każdą pomyślnie wykonaną czynność. Kary punktowe były przyznawane jeśli czynność była wykonana poza ustaloną kolejnością.

 

Foto5 To była trudna konkurencja. Wlanie paliwa do odpływu oraz wykręcenie i wkręcenie regulatora wymagało od operatora i łazika dużej precyzji i sprawności.W akcji łazik zespołu #next z Politechniki Białostockiej.

Foto6 Harmonogram drugiego dnia zawodów.

 

Po zakończeniu rywalizacji, wieczorem 4 czerwca wszystkie zespoły z łazikami zjechały się na Barbeque połączone z ceremonią ogłoszenia wyników konkursu. Zespoły z polskich uczelni nie zawiodły. Zajęły wysokie lokaty i po raz kolejny udowodniły że są w stanie rywalizować z najlepszymi zespołami z całego świata.

Foto7 Zwycięzcy zawodów URC 2016 zespół Legendarny z Politechniki Rzeszowskiej.

 

Zwyciężył faworyt i zwycięzca z ubiegłego roku, zespół Legendarny z Politechniki Rzeszowskiej. Drugie miejsce zajął WSU Everett Engineering Club, Washington State University, USA. Na trzecim miejscu znalazł się drugi zespół z Polski, debuutujacy w tej imprezie, Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobre miejsca zajęły pozostałe polskie zespoły startujące w finale Ares. 5 miejsce Raptors z Politechniki Łódzkiej, 7 #next z Politechniki Białostockiej, 10 PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej. 

W finale Phobos dobre 3 miejsce zajął zespół Scorpio z Politechniki Wrocławskiej. Niestety na ostatnim miejscu znalazł się SKA Robotics z Politechniki Warszawskiej.

 

Foto 8 Tabela wyników finału Ares

 

 

 

Foto 9 Tabela wyników finału Phobos.

 

Foto 10 Uczestnicy zawodów URC 2016 wraz ze swymi konstrukcjami na wspólnym zdjęciu po zakończeniu zawodów.

 

Dobry występ polskich zespołów przyjdzie jeszcze potwierdzić w trakcie wrześniowych zawodów European Rover Challenge 2016. Finały odbęda się w dniach 10-13 września 2016 r. pod dachem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Jasionce pod Rzeszowem . Zawody są dostępne dla publiczności. Od tego roku została powołana Rover Challenge Series – liga najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych na świecie. W skład ligi wchodzą URC, ERC oraz powstające mniejsze narodowe zawody łazików np. United Kingdom University Rover Challenge. Zebrane w zawodach punkty wyłonią najlepszy zespół na świecie.

 

Zawody URC po raz kolejny zakończyły się wielkim sukcesem zespołów z polskich uczelni. Zwyciężył, z dużą przewagą, faworyt zespół Legendary z Politechniki Rzeszowskiej. Na trzecim stopniu podium stanęli studenci z zespołu Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego, debiutujący w tej imprezie.

 

Foto1 Podium URC 2016. Zespoły i ich konstrukcje: na środku - Legendarny Politechnika Rzeszów, po lewej - Washington State University Everett, USA, po prawej Continuum, Uniwersytet Wrocławski

 

Organizowane od 2007 roku przez The Mars Society zawody łazików marsjańskich przyciągają coraz większe grono młodych konstruktorów chcących sprawdzić się w rywalizacji z rówieśnikami z całego świata. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba 63 ekip, w tym 10 z Polski. Po dwóch etapach kwalifikacji Team Proposal oraz Critical Design Review, polegających na nadesłaniu wymaganej dokumentacji, do zawodów zostało zakwalifikowanych 30 drużyn, w tym 7 z Polski. Odpadł zespół Nex Robotics z Politechniki Gdańskiej, University of Warsaw Rover Team oraz Integraf z AGH w Krakowie.

Tradycyjnie finały zostały rozegrane na amerykańskiej pustyni w stanie Utah w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS w dniach 2-4 czerwca. 

Pierwszego dnia odbyły się półfinały do których przystąpiło 28 ekip.. Łaziki miały do pokonania w czasie 5 minut krótki tor przeszkód złożony z przejazdu między pachołkami, odpowiedzi na pytanie poprzez przełączenie odpowiedniego włącznika ABCD na panelu, przejazdu przez przeszkody oraz podniesienia i przewiezienia narzędzi.

 

Foto2 Widok trasy do pokonania w trakcie półfinałów. Na pierwszym planie łazik zespołu SKA Robotics.

 

Foto3 Panel. Widoczna kartka z pytaniem i 4 odpowiedziami oraz odpowiadające im włączniki oznaczone ABCD. Łazik zespołu  Continuum.

 

Foto4 Przeszkody do pokonania za panelem oraz narzędzia do podniesienia i przewiezienia w wyznaczone miejsce. Łazik zespołu  #next.

 

Największym wyzwaniem okazał się czas. Do końcowej klasyfikacji półfinałów brana była punktacja z najlepszego z 3 przejazdów każdego zespołu. Najlepiej wypadł zespół Legendary z PRz zdobywając 84/100 punkty w 3 przejeżdzie. 14 zespołów  z najlepszymi wynikami przydzielono do finału Ares, 14 z dolnej połowy tabeli do finału Phobos.

 

Foto5 Tabela wyników półfinałów.

Dalszy ciąg rywalizacji na URC 2016 w następnym artykule.

 

Zdjęcia pochodzą z Fanpage zespołow na FB.

Foto 1, 3 https://www.facebook.com/ContinuumUWr/

Foto 2,5 https://www.facebook.com/universityroverchallenge/

Foto 4 https://www.facebook.com/next.projekt/

 

 

 

W niedzielę zakończyła się tegoroczna edycja zawodów łazików marsjańskich University Rover Challenge. W tych zawodach rozgrywanych na amerykańskiej pustyni w stanie Utah na podium stanęły 2 zespoły z Polski. Zwyciężył zespół łazika Legendary 3 z Politechniki Rzeszowskiej. Trzecie miejsce zajął zespół Scorpio z Politechniki Wrocławskiej. Pozostałe trzy polskie zespoły spisały się bardzo dobrze. Na 23 startujące drużyny wszystkie uplasowały się w pierwszej dziesiątce. Czwarte miejsce dla zespołu #next z Politechniki Białostockiej, szóste PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej i ósme miejsce zespół Eris z Politechniki Warszawskiej.

Rekord zgłoszeń na European Rover Challenge 2015

 

Prawie 40 drużyn z dwunastu krajów ma szansę zmierzyć się w tym roku w drugiej edycji European Rover Challenge, międzynarodowego konkursu robotów marsjańskich, rozgrywanego w Podzamczu k. Kielc. Wśród zgłoszonych zespołów jest m.in. amerykański Uniwersytet Yale, wielokrotni zwycięzcy amerykańskiej edycji zawodów z Politechniki Białostockiej, czy też zeszłoroczni finaliści ERC z Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Kairskiego. Zawody będą oceniane przez ekspertów z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

To zdecydowanie rekord w historii podobnych zawodów na całym świecie, gdzie już druga edycja przyciąga tak dużą liczbę zainteresowanych zespołów. Stało się więc faktem, że European Rover Challenge zostało już docenione jako prestiżowe wydarzenie, w którym trzeba wziąć udział, co dodatkowo promuje nasz kraj na mapie interesujących imprez naukowo-technologicznych - mówi Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej, organizator ERC.

Zawody ERC odbędą się w dniach 5-6 września 2015 roku na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. Świętokrzyskim. Zadaniem zespołów jest skonstruowanie robota, który będzie rywalizował w symulowanych zadaniach marsjańskich, czyli nawigacyjnych, geologicznych oraz terenowych. Zawodom towarzyszy Piknik Naukowo-Technologiczny, podczas którego firmy oraz instytucje prezentują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki.

Zeszłoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła do RCNT ponad 25 tysięcy widzów. To doskonała okazja do prezentacji także bogatej oferty edukacyjnej Centrum Nauki Leonardo da Vinci, które rozpoczęło działalność właśnie podczas pierwszego ERC - mówi Marcin Perz z Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, współorganizator wydarzenia. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo warsztaty dla nauczycieli, przeprowadzane we współpracy z ESERO, czyli biurem edukacyjnym Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zespoły zgłoszone do ERC 2015 czeka teraz weryfikacja nadsyłanych dokumentów technicznych konstrukcji. Oceną materiałów zajmą się specjaliści z sektora kosmicznego. W tym roku do grona jurorów dołączył m.in. szef działu robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz prof. Giancarlo Genta z Politechniki Turyńskiej, znany ekspert w dziedzinie robotyki - mówi Piotr Węclewski, przewodniczący jury. Wspierać ich będą polscy specjaliści w dziedzinie teledetekcji, nawigacji satelitarnej czy geologii planetarnej.

Zawody ERC zostaną poprzedzone konferencją biznesową Space Days Poland, której celem jest łączenie interesów sektora kosmicznego z firmami i instytucjami z różnych branż, zainteresowanych nawiązaniem relacji handlowych, transferem wypracowanych technologii czy też doświadczeń w zarządzaniu projektami. Wydarzeniom patronuje Ministerstwo Gospodarki. Partnerami zostały Europejska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Województwo Świętokrzyskie, Mars Society Polska, Planet PR oraz Trio Conferences. Organizatorami ERC jest Europejska Fundacja Kosmiczna i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne z woj. Świętokrzyskiego.

Europejska Fundacja Kosmiczna

 

 

 

Poniżej pełna lista zgłoszonych zespołów

Australia

 • BLUEsat Off World Robotics; UNSW Australia

 

Bangladesh

 • Mongol Barota; Military Institute of Science and Technology
 • IUT Mars Rover; Islamic University of Technology
 • MONGOL-E; Bangladesh University of Engineering and Technology 

 

Bask Country

 • Ehuspace; University of the Basque Country

Canada

 • University of Saskatchewan Space Design Team (USST); University of Saskatchewan
 • McGill Robotics; McGill University

Colombia

 • Robocol; Universidad de los Andes

Egypt

 • Robust Team; Mansoura University
 • Lunar & Martian Rovers’ Team (LMRT); Cairo University & Military Technical College 

 

India

 • The Rover Boyz; Amrita Vishwa Vidyapeetham
 • RoverX; Vellore Institute of Technology
 • Hindustan Mars Rover; Hindustan University
 • RUDRA -SRM MARS ROVER; SRM UNIVERSITY
 • Kritarth; KiiT University

Italy

 • MORPHEUS; University of Padova

Netherlands

 • Zebro Explorer; Delft University of Technology

Poland

 • #next team; Bialystok University of Technology
 • Continuum; University of Wrocław
 • Orion; Lublin University of Technology
 • IMPULS; Kielce University of Technology
 • Raptorek; Technical University of Lodz and Warsaw University of Technology
 • Sable; Gdańsk University of Technology
 • University of Warsaw Rover; University of Warsaw
 • Cud; Poznań University of Technology
 • Pisklak; Lodz University of Technology
 • BekkerTrack; Warsaw University of Technology
 • LEM; Gdansk University of Technology
 • Infinity Rover; Czestochowa University of Technology
 • ERIS; Warsaw University of Technology
 • KEEPT; Jagiellonian University
 • Clever Kameleon; Opole University of Technology
 • Phoenix; University of Science and Technology AGH
 • PURE; University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
 • Prime; University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Turkey

 • OzU – Merih 1; Ozyegin University

United States

 • Mars Rover Design Team; Missouri University of Science and Technology
 • YURA Mk. II; Yale University
 • Grover M. Rover; University of Michigan

Wiecej na temat zawodów nastronie www.roverchallenge.eu