Jednym z głównych czynników kształtujących misje kosmiczne jest bezpieczeństwo. Żeby zmniejszyć ryzyko pierwszej załogowej misji na Marsa, możemy najpierw wysłać pusty habitat, który automatycznie rozłoży się w wybranym miejscu lądowania i uruchomi niezbędne systemy podtrzymywania życia. Zainstalowane urządzenia mogą nawet rozpocząć produkcję i magazynowanie tlenu, wody czy paliwa, korzystając z miejscowych zasobów zgodnie z koncepcją Roberta Zubrina. Możemy z Ziemi kontrolować stan techniczny habitatu i poziom zgromadzonych zapasów i wysłać załogę dopiero wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że czeka na nich w pełni sprawna baza.

Profile misji typu UMPIRE (Unfavorable Manned Planetary - Interplanetary Roundtrip Expedition czyli załogowych wypraw planetarno-międzyplanetarnych w niekorzystnych warunkach) były opracowywane w ramach kontraktów zawartych przez NASA Huntsville z General Dynamics i Douglas w czerwcu 1963 roku.

Dział Projektów Badawczych przy Wojskowej Agencji Pocisków Balistycznych wprowadził zmiany do planu załogowego lotu na Marsa z użyciem napędu jonowego autorstwa Ernsta Stuhlingera i w 1962 r. projekt ten przewidywał wyprawę statku o długości 150 m, zdolnym pomieścić piętnastoosobową załogę. Skrócono czas trwania misji do 475 dni.

Załogowy statek do przelotu badawczego obok Marsa, zaprojektowany przez koncern Lockheed w 1962 r., o masie 100 ton. Dzięki wykorzystaniu technologii znanej z misji Apollo, miał zostać wyniesiony na niską orbitę okołoziemską przez jedną rakietę typu Saturn V. Rozpoczęcie tej dwudziestodwumiesięcznej misji miało nastąpić 24 września1974 r.

Od 1959 roku trwały prace związane z projektem lotu załogowego TMK, w tym analizy dotyczące korzystniejszej trajektorii i lepszej budowy statku. Ostatni wariant, stworzony w maju 1966, zanim Specjalne Biuro Projektowe zostało zasypane pracą związaną z planem lotu na Księżyc (N1-L3), nosił nazwę KK - Kompleks Kosmiczny dla Załogowej Wyprawy na Marsa.Utrzymano  dotychczasowy napęd jądrowo-elektryczny, ale w celu zminimalizowania masy statku rozważano kilka różnych scenariuszy misji.