Zawody URC po raz kolejny zakończyły się wielkim sukcesem zespołów z polskich uczelni. Zwyciężył, z dużą przewagą, faworyt zespół Legendary z Politechniki Rzeszowskiej. Na trzecim stopniu podium stanęli studenci z zespołu Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego, debiutujący w tej imprezie.

 

Foto1 Podium URC 2016. Zespoły i ich konstrukcje: na środku - Legendarny Politechnika Rzeszów, po lewej - Washington State University Everett, USA, po prawej Continuum, Uniwersytet Wrocławski

 

Organizowane od 2007 roku przez The Mars Society zawody łazików marsjańskich przyciągają coraz większe grono młodych konstruktorów chcących sprawdzić się w rywalizacji z rówieśnikami z całego świata. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba 63 ekip, w tym 10 z Polski. Po dwóch etapach kwalifikacji Team Proposal oraz Critical Design Review, polegających na nadesłaniu wymaganej dokumentacji, do zawodów zostało zakwalifikowanych 30 drużyn, w tym 7 z Polski. Odpadł zespół Nex Robotics z Politechniki Gdańskiej, University of Warsaw Rover Team oraz Integraf z AGH w Krakowie.

Tradycyjnie finały zostały rozegrane na amerykańskiej pustyni w stanie Utah w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS w dniach 2-4 czerwca. 

Pierwszego dnia odbyły się półfinały do których przystąpiło 28 ekip.. Łaziki miały do pokonania w czasie 5 minut krótki tor przeszkód złożony z przejazdu między pachołkami, odpowiedzi na pytanie poprzez przełączenie odpowiedniego włącznika ABCD na panelu, przejazdu przez przeszkody oraz podniesienia i przewiezienia narzędzi.

 

Foto2 Widok trasy do pokonania w trakcie półfinałów. Na pierwszym planie łazik zespołu SKA Robotics.

 

Foto3 Panel. Widoczna kartka z pytaniem i 4 odpowiedziami oraz odpowiadające im włączniki oznaczone ABCD. Łazik zespołu  Continuum.

 

Foto4 Przeszkody do pokonania za panelem oraz narzędzia do podniesienia i przewiezienia w wyznaczone miejsce. Łazik zespołu  #next.

 

Największym wyzwaniem okazał się czas. Do końcowej klasyfikacji półfinałów brana była punktacja z najlepszego z 3 przejazdów każdego zespołu. Najlepiej wypadł zespół Legendary z PRz zdobywając 84/100 punkty w 3 przejeżdzie. 14 zespołów  z najlepszymi wynikami przydzielono do finału Ares, 14 z dolnej połowy tabeli do finału Phobos.

 

Foto5 Tabela wyników półfinałów.

Dalszy ciąg rywalizacji na URC 2016 w następnym artykule.

 

Zdjęcia pochodzą z Fanpage zespołow na FB.

Foto 1, 3 https://www.facebook.com/ContinuumUWr/

Foto 2,5 https://www.facebook.com/universityroverchallenge/

Foto 4 https://www.facebook.com/next.projekt/