Mars Society Polska wspólnie ze Studenckim Kołem Astronautycznym buduje łazik na konkurs URC.
Skarabeusz będzie zdolny do wykonywania szeregu zadań porównywalnych z łazikami marsjańskimi, m.in. pobierania próbek gleby
do analiz geologicznych i biologicznych, wykonywania zadań konstrukcyjnych, a także ratunkowych dla przyszłych astronautów.