Gry komputerowe stały się jedną z najpopularniejszych na świecie form spędzania czasu wolnego. Ich fani twierdzą, iż mogą one pełnić funkcje edukacyjne, krytycy jednak nie podzielają tego zdania. Rodzi się pytanie: czy Europejska Agencja Kosmiczna mogłaby wykorzystać gry komputerowe? Nowe badanie przeprowadzone przez ESA wskazuje, że jest tak.
 
Tłumaczenie: Małgorzata Kujawa
Redakcja: Joanna Jodłowska


Badanie to powstało w sekcji zwanej obserwatorium technologii, do zadań której należy obserwowanie niekosmicznych sektorów gospodarki pod kątem wykorzystywania tamtejszych rozwiązań lub przeprowadzenia wspólnych badań. W opublikowanym raporcie pt. „Gry online na rzecz edukacji kosmicznej i analizy systemów” (Online Game Technology for Space Education and System Analysis) dokonano analizy różnych gier sieciowych: od najprostszych, opartych na przekazywaniu stałych treści, do tak zaawansowanych, jak internetowe gry wieloosobowe (MMO).

Raport pokazuje jakie korzyści ESA mogłaby czerpać z wykorzystywania gier komputerowych: wirtualny świat mógłby usprawnić współpracę naukowców i inżynierów. Ponadto dostrzeżono, że interesujące gry online mogą stanowić doskonałe narzędzie promowania kosmosu, wspierania nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii oraz matematyki.

Za grupę docelową takich metod uznawani są przede wszystkim licealiści oraz studenci, jako najbardziej obeznani z zasadami działania tej rozrywki, lecz pod uwagę brani są również rodzice, pedagodzy oraz wszystkie osoby, które nie wykazywały do tej pory zainteresowania badaniami kosmosu, a także fachowcy i, oczywiście, obecni gracze komputerowi.

Badania wskazują, że gry mogłyby być wartościowe dla pedagogów, którzy chcą poszerzyć wiedzę o przemyśle kosmicznym, aby jak najlepiej wspierać zainteresowanych tym uczniów. Ponadto, symulatory zaprojektowane jako narzędzia informacyjne oraz miejsca tworzenia społeczności, mogłyby przyciągać i kształtować przyszłych specjalistów.

Zanim ESA wdroży gry online, powinna rozwinąć współpracę z innym podmiotami. Badanie wskazuje przede wszystkim na współpracę publiczno-prywatną, która oznaczałaby zdolność do samofinansowania się projektu, przy jednoczesnej możliwości inwestowania w rozwój gier przez twórców oraz korzystania z naukowego i technicznego doświadczenia ESA. Przy czym, aby mogło powstać skuteczne narzędzie edukacyjne, niezbędne są konsultacje na szeroką skalę dotyczące stworzenia oraz promocji takiego produktu, a także zaangażowanie rodziców, pedagogów, producentów oraz narodowych agencji kosmicznych.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez szwedzką firmę MindArk PE AB, która zapewnia infrastrukturę do opracowywania gier MMO i ich późniejszego działania. Inicjatorem była sekcja oprogramowania działająca w dyrektoriacie ds. zarządzania technicznego i jakościowego (Software Systems division, Technical and Quality Management Directorate) a fundusze na badanie przeznaczono z programu badań ogólnych (General Studies Programme).

Program ten jest związany w różny sposób z wieloma działaniami ESA, jednak jego podstawowym zadaniem jest tworzenie fundamentów, na których może potem zostać oparta działalność Agencji. Opracowując omówione tu badanie, sekcja oprogramowania chciała zbadać zastosowania zaawansowanego oprogramowania i platform na nim opartych z myślą o przyszłym pokoleniu inżynierów kosmicznych.

W ramach badania, stworzony został film pokazujący przykładową grę – osadzona jest w przyszłości, w której ludzkość badać będzie zlodowaciały księżyc Jowisza, Europę. Film można obejrzeć tutaj (w języku angielskim).

Tekst przetłumaczony i opublikowany za zgodą Europejskiej Agencji Kosmicznej
Źródłem był artykuł: http://www.esa.int/esaCP/SEMHGBFKZ6G_index_0.html z 2010 roku, do którego prawa autorskie ma Europejska Agencja Kosmiczna.

ESA nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji i treść wypowiedzi przedstawicieli w tej wersji tekstu. Tekst nie jest przeznaczony do sprzedaży i może być rozpowszechniany tylko dla celów informacyjnych.
--------
Translated and published with permission of the European Space Agency.
Translated from the original ESA article: http://www.esa.int/esaCP/SEMHGBFKZ6G_index_0.html, 2010, copyright ESA.

The European Space Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information or statements made in this version.
Not for sale; distribution for information purposes only.