To, czy na Marsie istniało kiedykolwiek życie, jest jedną z największych zagadek naszych czasów. Do jej rozwiązania dąży Europejska Agencja Kosmiczna – wraz z NASA uruchomiła ona program ExoMars, który ma na celu zbadanie naturalnego środowiska Czerwonej Planety, a także zaprezentowanie nowych technologii, które umożliwią sprowadzenie próbki gruntu marsjańskiego na Ziemię w latach dwudziestych.

Tłumaczenie: Karolina Okulska
Redakcja: Joanna Jodłowska

Program ExoMars przewiduje przeprowadzenie dwóch odrębnych misji. Pierwsza z nich to lot orbitera i demonstratora lądowania (EDM). Celem orbitera będzie zbadanie obecności metanu i innych gazów śladowych na Marsie. Natomiast co do EDM, część jego czujników posłuży do oceny wydajności maszyny podczas opadania, a inne do badania naturalnego środowiska w okolicy lądowania. Druga misja to badanie powierzchni Czerwonej Planety przy pomocy dwóch łazików. Oba pojazdy, jeden europejski i jeden amerykański, przetransportowane będą w tej samej osłonie (aeroshell) i wylądują w tym samym miejscu. Łazik ESA wyposażony będzie w wiertło oraz inne narzędzia przeznaczone do badań egzobiologicznych i geochemicznych. Obie misje przeprowadzone będą we współpracy z NASA, odpowiednio w 2016 i 2018 roku.

Program ExoMars pozwoli przetestować liczne technologie związane z lotem oraz przeprowadzaniem badań in situ. Są one niezbędne dla przyszłych misji badawczych, takich jak międzynarodowa misja Mars Sample Return. Do testowanych rozwiązań należeć będą

  • wejście ładunku na orbitę, opadanie i lądowanie na powierzchni planety (EDL);
  • badanie powierzchni Marsa za pomocą łazika;
  • uzyskanie dostępu do podpowierzchniowej warstwy gruntu;
  • pobieranie próbek gruntu oraz przygotowywanie ich do analizy.

Jednocześnie wykonywane będą istotne badania naukowe, takie jak:

  • poszukiwanie oznak dawnego lub obecnego życia na Marsie;
  • badanie różnorodności wody oraz uwarunkowań geochemicznych;
  • badanie gazów śladowych w atmosferze planety oraz ich źródeł.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 16 i 17 grudnia zeszłego roku w Paryżu, rada ESA zgodziła się przeznaczyć na program ExoMars 850 milionów dolarów.

Dyrektor programu naukowego ESA, David Southwood, powiedział: „Jest to moment, w którym Europa stawia krok naprzód w dążeniu do badań kosmosu przeprowadzanych na światową skalę. To prawda, że badaliśmy już planety. Teraz mamy jednak plan przyszłościowy, który pozwoli nam poszerzyć możliwości techniczne i wspólnie przeprowadzić szczegółowe badania Czerwonej Planety.”

W programie ExoMars bierze udział trzynaście z osiemnastu krajów członkowskich ESA: Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Poza tym dołączy do nich Kanada.

Szczegóły programu zostały opisane na poświęconej mu stronie internetowej (w języku angielskim).

--------
Tekst przetłumaczony i opublikowany za zgodą Europejskiej Agencji Kosmicznej
Źródłem są artykuły:http://www.esa.int/esaSC/SEMIH8AK73G_index_0.html oraz http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46048 z 2009 roku, do których prawa autorskie ma Europejska Agencja Kosmiczna.

ESA nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji i treść wypowiedzi przedstawicieli w tej wersji tekstu. Tekst nie jest przeznaczony do sprzedaży i może być rozpowszechniany tylko dla celów informacyjnych.
--------
Translated and published with permission of the European Space Agency.
Translated from the original ESA articles: http://www.esa.int/esaSC/SEMIH8AK73G_index_0.html and http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46048, 2009, copyright ESA.

The European Space Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information or statements made in this version.
Not for sale; distribution for information purposes only.