Profile misji typu UMPIRE (Unfavorable Manned Planetary - Interplanetary Roundtrip Expedition czyli załogowych wypraw planetarno-międzyplanetarnych w niekorzystnych warunkach) były opracowywane w ramach kontraktów zawartych przez NASA Huntsville z General Dynamics i Douglas w czerwcu 1963 roku.

UMPIRE Douglas - prawa autorskie: Mark Wade

Źródło: http://www.astronautix.com/craft/umpuglas.htm

Tłumaczenie: Joanna Jodłowska

Klasa: lot załogowy.Typ: wyprawa na Marsa. Państwo: USA. Projektant: Douglas.

W ramach badań analizowano możliwość podjęcia wyprawy w niekorzystnych warunkach (np. w roku 1975, 1977). Ludzie z Douglasa byli zadania, że nawet w niekorzystnych warunkach statek o napędzie nuklearnym, wysłany na orbitę za pomocą rakiety ROMBUS stworzonej według wskazań Philipa Bono, mógł zabrać sześcioosobową załogę na wyprawę trwającą 460 dni.


UMPIRE Douglas – streszczenie:

 • Zaplanowana dla niekorzystnych warunków wyprawa o napędzie nuklearnym
 • Napęd: termojądrowy
 • Hamowanie na Marsie: na silniku
 • Typ misji: opozycja
 • Pojedynczo czy wszyscy naraz: wszyscy naraz
 • Wykorzystywanie marsjańskich surowców: nie
 • Załoga: 6
 • Lot do celu, w dniach: 200
 • Pobyt na Marsie, w dniach: 30
 • Powrót, w dniach: 230
 • Całkowite trwanie misji, w dniach: 460
 • Całkowity ładunek potrzebny na niskiej orbicie ziemskiej, w tonach: 450
 • Masa w przeliczeniu na członka załogi, w tonach: 75
 • Udźwig pojazdu wynoszącego na orbitę, w tonach: 450
 • Liczba lotów wymaganych do wyniesienia całego ładunku na orbitę: 1
 • Wynoszenie za pomocą: ROMBUS

Załoga: 6. Trwałość: 460 dni. Długość: 96,00 m. Podstawowa średnica: 18,00 m. Paliwo głównego silnika: napęd nuklearny lub ciekły wodór


Bibliografia:

 • Miller, Ron, The Dream Machines, Krieger, Malabar, Florida, 1993.
 • Portree, David S. F., Humans to Mars: Fifty Years of Mission Planning, 1950 - 2000, NASA Monographs in Aerospace History Series, Number 21, February 2001.