Załogowy statek do przelotu badawczego obok Marsa, zaprojektowany przez koncern Lockheed w 1962 r., o masie 100 ton. Dzięki wykorzystaniu technologii znanej z misji Apollo, miał zostać wyniesiony na niską orbitę okołoziemską przez jedną rakietę typu Saturn V. Rozpoczęcie tej dwudziestodwumiesięcznej misji miało nastąpić 24 września1974 r.

Źródło: http://www.astronautix.com/craft/empkheed.htm

Tłumaczenie: Anna Szkoda

Empire. Credit: Mark Wade
Empire – prawa autorskie © Mark Wade

Inna nazwa: Early Manned Planetary – Interplanetary Roundtrip Expedition(wczesna załogowa wyprawa planetarno-międzyplanetarna). Klasa: załogowy. Typ: przelot badawczy obok Marsa. Państwo: USA. Agencja zlecająca: NASA – centrum lotów kosmicznych Marshall. Projektant: Lockheed.

EMPIRE był pierwszym z serii projektów badawczych zrealizowanych pod auspicjami NASA. Celem tych projektów było opracowanie alternatywnych schematów misji i oszacowanie masy statków, które byłyby zdolne wykonać pierwszy przelot badawczy obok Marsa – analizowano również właściwości sond. Podstawowym celem bezpośrednim było określenie parametrów technicznych rakiet typu Nova, które miały zastąpić Saturny. Dodatkowo starano się także określić właściwości techniczne projektu NERVA, czyli prowadzonego przez amerykańską Komisję Energii Atomowej i NASA programu silników termojądrowych. Kierowane przez Heinza Koellego Biuro Przyszłych Projektów (Future Projects Office) przy centrum lotów kosmicznych Marshall, podpisało kontrakty na przeprowadzenie stosownych badań, w maju 1962. Wybrano trzech wykonawców: Aeronutronic, General Dynamics i Lockheed.

W wykonanym przez Lockheed projekcie statku do przelotu badawczego rozważano dwie alternatywne trajektorie lotu. Pierwsza z nich zakładała duże zużycie energii, a sonda miałaby zostać umieszczona na orbicie okołosłonecznej Ziemi, z peryhelium wewnątrz orbity okołoziemskiej (w miarę możliwości nastąpiłby przelot badawczy obok Wenus), następnie udałaby się w stronę Marsa, a później ponownie przecięłaby orbitę Ziemi – całkowity czas trwania misji wyniósłby 18 miesięcy. Druga opcja zakładała mniejsze zużycie energii, a wystrzelona sonda miałaby poruszać się po orbicie, która przebiegałaby z Ziemi, obok Marsa, poprzez pas asteroidów i z powrotem na Ziemię – powrót nastąpiłby po upływie 22 miesięcy. Koncern Lockheed opowiadał się za wybraniem drugiej opcji oraz za tym, by dodatkowo zmniejszyć masę statku startującego z Ziemi dzięki użyciu rakiety termojądrowej oraz hamowania aerodynamicznego w czasie powrotu. Dzięki temu do wyniesienia całego ładunku na orbitę wystarczyłyby dwa loty rakiety Saturn V (co nieco kłóci się z celem projektu, zakładającym uzasadnienie konieczności użycia i określenie parametrów technicznych rakiet Nova, które miały zastąpić Saturny). 

Projekt zaproponowany przez Lockheed zakładał, że statek będzie obracał się w celu zapewnienia załodze sztucznego ciążenia podczas tej długiej wyprawy. Po obraniu kursu na Marsa i po oddzieleniu się od członu napędowego ze statku wysunie się wysięgnik. Na jednym końcu wysięgnika znajdowałby się przekształcony moduł dowódczo-serwisowy znany z misji Apollo (służący do powrotu w atmosferę ziemską na końcu misji), na drugim końcu umieszczony byłby moduł mieszalny (pomieszczenia mieszkalne na czas przejścia). W środkowej części znajdowałby się duży kolektor słoneczny, który napędzałby generator wytwarzający energię, pomieszczenie służące jako schron przed promieniowaniem oraz sondy badawcze, które upuszczono by na powierzchnię Marsa podczas przelotu obok planety.

Załoga: 15. Trwałość: 22 miesiące. Długość: 65,00 m. Podstawowa średnica: 3,00 Największa średnica: 3,66 m. Przestrzeń dla załogi: 113,00 m³. Masa: 100 000 kg. Główny silnik: NERVA. Ciąg głównego silnika: 1,784 kN. Paliwo głównego silnika: napęd jądrowy lub ciekły wodór. Impuls właściwy silnika głównego: 800 sek. Zasilanie: turbina zasilana za pomocą energii słonecznej lub reaktor jądrowy SNAP-8.

Bibliografia:

  • Portree, David S. F., Humans to Mars: Fifty Years of Mission Planning, 1950 - 2000, Seria monografii NASA o historii lotów kosmicznych, Numer 21, luty 2001. Doskonały przegląd informacji o amerykańskich planach misji załogowych na Marsa.
  • Miller, Ron, The Dream Machines, Krieger, Malabar, Florida, 1993. ISBN: 0894640399. Niesamowity zbiór chronologicznie ułożonych tekstów, zdjęć i rysunków związanych z niemal każdym statkiem kosmicznym który wymyślono, a którego nie zbudowano. Kopalnia informacji dla ludzi szurniętych na punkcie kosmosu.