Aktualności

World Space Week event and press conference

On the 8th of October 2013, ABM Space Education and Mars Society Polska organised a joint event for World Space Week, which is globally coordinated this year by the Austrian Space Forum (OeWF), from their “mission control centre” in Innsbruck (the PolAres Spacesuit Laboratory).

On the grounds of a Wienerberger brick factory in Torun, some event participants were given a chance to control the Magma White rover with a mounted LIFE laser detector. Our hosts graciously helped us transform the huge piles of red clay, used for brick making, into a mock Martian surface. The results were better than we expected – the terrain was perfectly suited for the tasks we had planned for the participants and looked quite extraterrestrial.

With the help of the “mission control” in Innsbruck we also contacted a school in India and let the pupils take control of the rover in a simulated Martian research mission we had planned for them. Furthermore, the journalists assembled at the press conference had a chance to talk to the World Space Week coordinator Gernot Groemer, who told us that, at that point, over 120,000 people had taken part in Space Week events around the world.

We also established a live connection with the participants of the 4th Space Conference in Sieradz, where members of Mars Society Polska and ABM Space Education gave talks and showcased the Magma4kids educational rover.

Most importantly, however, we unveiled our plans to host…

The European Rover Challenge

The European Rover Challenge, or ERC, is an international competition organised by Mars Society Polska, ABM Space Education and the Austrian Space Forum. Institutions of higher education can form teams of students, graduates and faculty to enter the contest – the challenge is to design, construct and operate a rover that will most successful complete a number of Mars-exploration themed tasks designed by the organisers (inspired by the University Rover Challenge conducted by The Mars Society in the US).

The teams will have to face five tasks during the three day challenge: presenting their rover to the judges, terrain traversal, servicing a mock-up piece of equipment, assisting an astronaut, and obtaining and handling a research sample. In contrast to the tasks at the American URC, during one of the practical tasks the teams will have to control the rover off-site, from their academic institution.

Since, unlike the URC which takes place in the Utah desert, the ERC will be staged “closer to home(s)”, we plan to provide a space for on-site spectators, and transmit the event through digital media. We want to transform the Challenge from a relatively closed event, known only to hardcore enthusiasts, into an opportunity for reaching a wider audience, including the general public, non-participating students, teens and even children, to inspire more interest in space exploration. As a consequence, the ERC will be accompanied by a an educational event intended for the younger and less experienced fans of robotics and astronautics.

More information about the ERC will be soon made available on the MSP website and a separate website dedicated to the ERC. The detailed rules of the challenge should be released shortly. Currently, we are looking for the best location to host the first edition of the ERC and for sponsors who would want to support this ambitious undertaking.

To promote participation in the Challenge, we are planning a number of meetings with students, in universities across Poland. Furthermore, the event will be promoted through other European chapters of The Mars Society and partner organisations, to reach students throughout Europe. The Polish Ministry of Science and Higher Education is helping us by generously providing some funds for event promotion.

There is a lot of work ahead and we welcome anyone willing to help make ERC a reality. We are hoping to motivate the student teams from Poland and the rest of Europe to prepare great rovers for the Challenge – to make the ERC a smashing success.

Europejskie zawody łazików marsjańskich odbędą się w Polsce

Relacja z konferencji prasowej ERC i udziału MSP i ABM SE w polskiej części World Space Week

Mars Society Polska i ABM Space Education 08.10.2013 wzięły udział w miedzynarodowym projekcie World Space Week. Tegorocznym światowym koordynatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Austriackie Forum Kosmiczne OEWF z centrum kontroli w Innsbrucku.

Na terenie toruńskich zakładów firmy Wienerberger, do dyspozycji wytypowanych uczestników projektu, został udostępniony łazik Magma White z zamontowanym laserowym detektorem LIFE. Dzięki uprzejmości i pomocy gospodarzy terenu, wielkie zwały czerwonej gliny służącej do wyrobu cegły, zostały przekształcone na chwilę w symulowaną powierzchnię czerwonej planety. Rezultaty przerosły nasze oczekiwania. Teren idealnie nadawał się do realizacji zaplanowanych zadań i sprawiał nieziemskie wrażenie, co można zobaczyć nawet na zdjęciach.

Za pośrednictwem austriackiej centrali, udało się nawiązać kontakt ze szkołą w Indiach i przeprowadzić symulowaną misję marsjańską z udziałem łazika, według jednego z przygotowanych przez nas scenariuszy. Marsjańskie klimaty wykorzystaliśmy do organizacji konferencji prasowej na której oficjalnie ogłosiliśmy plan organizacji europejskiej edycji zawodów łazików marsjańskich, European Rover Challenge, w Polsce. Będzie to międzynarodowe przedsięwzięcie, którego głównymi inicjatorami są Mars Society Polska, ABM Space Education i austriacki OEWF. Zawody są przeznaczone dla zespołów akademickich złożonych ze studentów, absolwentów i pracowników naukowych z danej uczelni lub współpracujących uczelni. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie i zbudowanie łazika marsjańskiego, który w najlepszy sposób wypełni zadania wyznaczone przez regulamin zawodów.

Trzydniowe zawody będą miały za zadanie wyłonić zwycięski zespół. Rywalizacja będzie odbywać się w pięciu, niezależnie punktowanych, zadaniach. Prezentacja plus cztery konkurencje terenowe: pobieranie próbki, obsługa panelu inżynieryjnego, przejazd terenowy, wsparcie astronauty.

Jedna z konkurencji będzie przebiegała w nieco odmienny sposób. Sterowanie łazikiem będzie się odbywało, nie z polowego stanowiska, znajdującego się w miejscu rozgrywania zawodów lecz z centrum kontroli misji na rodzimej uczelni danego zespołu.

Z uwagi na to, że zawody będą się odbywały w pobliżu "cywilizacji", w odróżnieniu od rozgrywanych w głębi pustyni zawodów URC, chcemy umożliwić widzom bezpośrednią obserwacje zmagań zespołów oraz ich śledzenie w mediach elektronicznych.

W ten sposób chcemy, aby elitarne zawody przeznaczone dla wąskiej grupy stały się inspiracją, zarówno dla innych studentów jak i dla dzieci i młodzieży, do aktywnej działalności w szeroko rozumianym sektorze kosmicznym.

W tym celu zawodom ERC będzie towarzyszył projekt edukacyjny skierowany do młodszych entuzjastów kosmosu i robotyki.

Więcej informacji na temat planowanych zawodów ERC już wkrótce ukaże się na  nowej stronie MSP i ERC. Regulamin zawodów będzie gotowy do końca października. Szukamy odpowiedniego miejsca na lokalizację pierwszej edycji zawodów i sponsorów którzy wesprą nas finansowo w tym ambitnym zadaniu.

Zgromadzeni na konferencji dziennikarze mieli okazję zadać pytania koordynatorom akcji World Space Week, w trakcie bezpośredniego połączenia z Gernotem Groemerem z centrali w Austrii. Dowiedzieliśmy się, że od chwili rozpoczęcia tegorocznej akcji wzięło w niej udział ponad 120 tysięcy osób z całego świata.

Odbyło się również połączenie z uczestnikami IV Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. Biorą w niej udział członkowie MSP i ABM SE, którzy mieli swoje wystąpienia i pokaz łazika Magma4kids przeznaczonego do celów edukacyjnych.

W najbliższym czasie planujemy serie spotkań ze studentami w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce. Celem spotkań jest zachęcenie studentów do budowy łazików i udziału w zawodach ERC. Ideę tych zawodów chcemy promować również na europejskich uczelniach miedzy innymi za pośrednictwem oddziałów i organizacji związanych z TMS na terenie Europy. Dobra okazją będzie zbliżająca się Europejska Konwencja Mars Society w Paryżu. Nasze działania związane z promocją zawodów ERC na polskich i zagranicznych uczelniach wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznając środki finansowe na realizację tego zadania.

Czeka nas ogrom pracy i każda pomoc będzie mile widziana. Liczymy na to, że uda nam się zmobilizować studentów do pracy i dobrej frekwencji polskich i zagranicznych zespołów w pierwszej edycji zawodów ERC w Polsce.

 

Serdeczne podziękowania dla:
Dyrektora Tadeusza Grzeszczuka z Zakładów Wienerberger w Toruniu i dla Pana Piotra Budnego z Wienerberger
oraz dla:
Łukasza, Łukasza i Łukasza – czyli firmy Multimedia Creators (http://www.multimedia-creators.pl/), którzy zapewnili profesjonalny dostęp do Internetu w terenie.

Ósmego października na terenie czerwonej niczym Mars toruńskiej kopalni Wienerberger odbędzie się wyjątkowa symulacja marsjańska z łazikiem Magma White. Trzy szkoły, w tym z Polski i z Indii, a następnie uczestnicy IV Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej zdalnie połączą się przez Internet z łazikiem ABM SE i wykonają kilka zadań według starannie opracowanego, prostego ale wymagającego scenariusza. Misja przewiduje trzy zdania terenowe oraz procedurę diagnostyczno-ratunkową na wypadek awarii robota. Wydarzenie odbywa się w ramach World Space Week, we współpracy z Austriackim Forum Kosmicznym OEWF. Misja dla szkół to ćwiczenie przed przyszłą europejską edycją konkursu łazików marsjańskich oraz test dla ogólnopolskiego, permanentnego programu edukacji kosmicznej dla gimnazjów i liceów, dla którego ABM SE i MSP poszukują obecnie strategicznego partnera. Symulacji towarzyszyć będzie konferencja prasowa realizowanego przez MSP i wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu rozwoju polskich studenckich łazików marsjańskich oraz pokaz laserowego detektora L.I.F.E., budowanego wspólnie przez MSP, ABM SE i Uniwersytet w Innsburcku, w ramach programu współpracy polsko-austriackiej. Pokazy w terenie są możliwe dzięki uprzejmości polskiego oddziału firmy Wienerberger. Prace nad robotem Magma White tradycyjnie wspierają też TME i Archimedes.

 

Szanowni Państwo!

Nasz Kolega z Mars Society Polska - pan Kazimierz, z końcem czerwca zgłosił swoją kandydaturę do programu Mars One, czyli podróży na Marsa w jedną stronę w roku 2023r. Aplikacja została przyjęta przez centralę w Holandii.

Swoje aplikacje złożyło 165 tyś osób z całego świata, w tym 23 z Polski. Do drugiego etapu kwalifikacji przejdą osoby, które zdobędą najwięcej punktów. W związku z tym nasz kolega zwraca się do wszystkich z serdeczną prośbą o zagłosowanie i ocenę swojej aplikacji. Głosuje się poprzez kliknięcie jednej z 5 gwiazdek na stronie aplikacji. Im bardziej w prawo, tym więcej punktów.

Twórca Mars One - Bas Lansdorp był obecny na tegorocznej konwencji The Mars Society w Boulder, gdzie miał swoje wystąpienie. Projekt zyskał przychylność Roberta Zubrina i wszystkich delegatów.

Bezpośredni link do aplikacji pana Kazimierza: 
http://applicants.mars-one.com/profile/615a36b8-0fd8-4852-9bcf-c787cf6893b5

Link do aplikacji wszystkich kandydatów z Polski: 
http://applicants.mars-one.com/?sex=&minimumAge=&maximumAge=&country=PL&language=&rating=

Na 16 Międzynarodowej Konwencji The Mars Society, która odbyła się w dniach 15-18 sierpnia 2013 na Uniwersytecie Colorado w Boulder, USA, amerykański milioner i pierwszy kosmiczny turysta, Dennis Tito ogłosił konkurs na koncepcję załogowej misji bliskiego oblotu Marsa. Misja ma być zrealizowana z funduszy prywatnych darczyńców i sponsorów. Z uwagi na korzystny układ  Ziemi i Marsa start misji jest planowany na początek stycznia 2018 roku. Celem dwuosobowej załogi będzie przelot w odległości zaledwie 250 km od powierzchni Czerwonej Planety i powrót na Ziemię po, trwającym 501 dni locie.

Mars Society Polska, wspólnie z ABM Space Education i Uniwersytetem w Innsbrucku uczestniczy w projekcie Magma-Laser, finansowanym przez Ministerstwo Nauki Austrii w ramach programu polsko-austriackiej współpracy naukowej. Członkowie MSP, we współpracy z pracownikami ABM Space Education, Uniwersytetu w Innsbrucku i Austriackiego Forum Kosmicznego opracowują manipulator do obsługi detektora L.I.F.E., który zostanie zainstalowany na robocie Magma White rozwijanym przez ABM SE. Pierwsze testy współpracy tego łazika z L.I.F.E. zostały już przeprowadzone w lutym podczas misji na Saharze, jednak teraz budowany jest bardziej zaawansowany system manipulacji, który umożliwi pełniejsze wykorzystanie detektora. L.I.F.E. to urządzenie emitujące wiązkę laserową w celu wzbudzenia fluorescencji w organizmach żywych zawierających chlorofil. Urządzenie jest testowane w różnorodnych warunkach, od pustyń, po Arktykę. Metoda rozwijana jest z myślą o misjach marsjańskich w poszukaniu życia. Testy integracji detektora z robotem przeprowadzone zostaną we wrześniu w jaskiniach w Austrii. Na październik planowana jest też międzynarodowa prezentacja systemu w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kosmicznego.