SCORPIO

W skład zespołu SCORPIO Wrocław University of Technology Rover Team wchodzi 12 studentów Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej działających aktywnie w trzech kołach naukowych:

·   Pojazdów Niekonwencjonalnych „Off-road” 

·   Układów Elektronicznych „Applied Electronics Group"  

·   Technologii Bezprzewodowych „Wireless Group".

Skład zespołu:

mgr inż. Grzegorz Hapel – koordynator projektu, doktorant Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

Paweł Stasiak, Paweł Kowaliło – odpowiedzialni za część mechaniczną robota

Marek Drobiazgiewicz, Bartosz Duszel – odpowiedzialni za łączność bezprzewodową,

Bartosz Łęcki, Przemysław Ksel – odpowiedzialni za elektronikę,

Michał Ogórek, Jędrzej Siemieński  – odpowiedzialni za sterowanie pojazdem oraz manipulatorem,

Łukasz Leśniak, Jan Nowak – odpowiedzialni za konstrukcję masztu nadawczego oraz jego wykonanie,

Jacek Bodziony twórca projektu obudowy pojazdu oraz strony internetowej projektu.

Patronat nad projektem objął Prorektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej dr inż. Zbigniew Sroka.

Politechnika Wrocławska udzieliła dużego wsparcia swoim studentom. Udostępniła im pomieszczenia warsztatowe, pracownie, specjalistyczne maszyny i urządzenia niezbędne do prac przy projektowaniu i wykonaniu łazika. Uczelnia finansuje również w znacznym stopniu zarówno budowę łazika jak i wyjazd drużyny na zawody.

Zespołowi udało się bez problemu pozyskać sponsorów, którzy przekazali dary rzeczowe lub udzielili znacznych rabatów cenowych. Gorzej było w przypadku usług. Nie udało się natomiast znaleźć sponsora, który chciałby udzielić wsparcia finansowego. Szczegóły dotyczące sponsorów można znaleźć na stronie projektu.

Zespół zakończył budowę części mechanicznej łazika. Rozpoczęły się testy elektroniki zainstalowanej na pojeździe oraz budowa manipulatora. Zakończenie całości prac jest planowane na koniec kwietnia.  Niestety nie jest przewidziana transmisja obrazu i danych telemetrycznych z pokładu łazika. 

Kluczowym elementem robota będzie wielozadaniowy, wyposażony w kamerę, manipulator, za pomocą którego będzie mógł on wykonywać zarówno precyzyjne czynności jak i  zbierać próbki skał i gleby. Próbki te łazik będzie umieszczał i przechowywał w specjalnych pojemnikach, tak aby po powrocie do bazy mogły być one poddane analizie np. na obecność życia. Zestaw kamer pokładowych ułatwi sterowanie pojazdem i orientację w terenie oraz umożliwi zdalne pomiary.

Szeroki rozstaw kół i nisko położony środek ciężkości odpowiedni prześwit oraz precyzyjne przeniesienie napędu z silników na koła to najlepsza recepta na sprawne poruszanie się w trudnym, pustynnym terenie.

Podwozie łazika na fotce:

Wszystkie zespoły ściśle współpracują z Mars Society Polska oraz agencją Planet PR w zakresie polityki medialnej i informacyjnej całego przedsięwzięcia. MSP jest patronem, koordynatorem i przedstawicielem zespołów na arenie krajowej jak i zagranicą. Odpowiada za cała logistykę związaną z przelotami i pobytem w USA oraz czyni starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel zarówno ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i od sponsorów prywatnych.

Mam nadzieję, że dzięki hojności sponsorów, uda się zgromadzić odpowiednie środki umożliwiające uczestnictwo wszystkich trzech drużyn w zawodach URC. Nam pozostaje życzyć zespołom zwycięstwa i czekać na oficjalną prezentację drużyn i ich łazików, która planowana jest wstępnie na przełomie kwietnia i maja tego roku.