Magma 2

W skład drużyny wchodzą studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Wojciech Głażewski – koordynator projektu, odpowiedzialny za koordynację projektu, część mechaniczną podwozia i manipulatora przegubowego, student ostatniego roku Automatyki i Robotyki (AiR) na Wydziale Mechanicznym PB. Uczestniczył w budowie robotów Skarabeusz i MAGMA. Członek MSP.

Bartosz Solnik - odpowiedzialny za manipulator kartezjański, student III roku Automatyki i Robotyki (AiR) na Wydziale Mechanicznym PB.

Piotr Ciura - odpowiedzialny za system wizyjny i sterujący, student IV roku Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym PB. Uczestniczył w budowie robota MAGMA

Emil Błoński- odpowiedzialny za system sterujący, student IV roku Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym PB. Uczestniczył w budowie robota MAGMA

Szymon Zimnoch - odpowiedzialny za system sterujący, student I roku Elektroniki i Telekomunikacji (EiT) na Wydziale Elektrycznym PB. Członek MSP.

Opiekunem drużyny z ramienia uczelni jest dr Justyna Tołstoj-Sienkiewicz, opiekun Koła Naukowego Robotyków, oraz prodziekan ds. promocji i współpracy dr inż. Kazimierz Dzierżek. Po zeszłorocznym sukcesie łazika Magma na zawodach URC również drużyna Magmy 2 została wsparta finansowo przez rodzimą uczelnię, może również korzystać z jej zaplecza technicznego. 
Drużyna zakończyła budowę i testy prototypu i pracuje już nad wersją docelową łazika.

Łaziki z serii MAGMA, pierwszy z prawej to prototyp łazika Magma2

 

Drużyna Magma2 prawie w komplecie. Od lewej: Piotr Ciura, Szymon Zimnoch, Wojciech Głażewski, Emil Błoński.