COPERNICUS

W skład drużyny wchodzą studenci oraz absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS). Są to osoby:

Sebastian Meszyński – koordynator zespołu, odpowiedzialny za rozwiązania mechaniczne, autonomię, elektronikę i dokumentację projektu. Student ostatniego roku  Fizyki Technicznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS). Uczestniczył w budowie robota MAGMA. Członek MSP.

Kamil Wyrąbkiewicz – odpowiedzialny za projekt i wykonanie elektroniki robota. Student ostatniego roku na Fizyce Technicznej (WFAiIS). Uczestniczył w budowie robota MAGMA.

Łukasz Borkowski – odpowiedzialny za konfigurację sieci komputerowej, która umożliwi, dwustronny kontakt z robotem oraz przesył informacji do pozostałych odbiorców w sieci.

Wspomaga prace w zakresie oprogramowania sterującego robotem. Student na Wydziale Informatyki i Matematyki UMK.

Alan Morastiew -  wspomaga prace nad dokumentacją projektu. Student pierwszego roku na Fizyce Technicznej (WFAiIS).

Rafał Zieliński – odpowiedzialny za oprogramowanie sterujące robotem (główny programista). Absolwent WFAiIS. Uczestniczył w budowie robota MAGMA – był głównym programistą.

Opiekunem drużyny z ramienia uczelni jest Prodziekan ds. Studentów dr hab. Mirosław Bylicki (prof. UMK).

Po zeszłorocznym sukcesie łazika Magma na zawodach URC uczelnia wsparła finansowo zespół. Otrzymane środki finansowe w pełni pokrywają koszt budowy łazika. Drużyna może również korzystać z urządzeń, narzędzi i zaplecza warsztatowego wydziału oraz liczyć na wsparcie merytoryczne studentów i pracowników uczelni.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Na ukończeniu jest część mechaniczna pojazdu. Wkrótce nastąpi integracja i testowanie elektroniki. Jak zapewniają twórcy, konstrukcja ma nawiązywać do tradycyjnego wyglądu mobilnego robota marsjańskiego. Wkrótce zespół zaprezentuje swoja stronę internetową.

Zespół pracuje nad udoskonaleniem zeszłorocznych rozwiązań służących do przesyłu obrazu i danych telemetrycznych z pokładu łazika. Zastosowane rozwiązania udostępnią możliwość sterowania łazikiem przez internet. To, czy będziemy mogli śledzić na żywo zmagania drużyny w trakcie zawodów URC jest uzależnione jedynie od tego, czy uda się pozyskać sponsora na sfinansowanie łączności satelitarnej.

Zakończenie prac przy budowie łazika jest przewidziane na przełom kwietnia i maja. Czas pozostały do wyjazdu na zawody zostanie wykorzystany na końcowe testy oraz udział w konferencjach i pokazach.

Poniżej na zdjęciu drużyna łazika Copernicus w składzie, od lewej:
Alan Morastiew, Kamil Wyrąbkiewicz, Rafał Zieliński, Sebastian Meszyński, Łukasz Borkowski