15 grudnia w głównym budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Audytorium Maximum) w Warszawie rozpoczęła się prezentacja wystawy poświęconej marsjańskim krajobrazom. Wśród prezentowanych zdjęć znajdziemy przykłady procesów eolicznych, tektonicznych, wizualizacje kraterów i efektów zmian klimatu.

Wystawa prezentuje także informacje o stowarzyszeniu Mars Society Polska, orbiterze MRO i eksperymencie HiRISE. Zdjęciom towarzyszy prezentacja filmu z animacjami 3D.

Wizualizacje zostały przygotowane w programie Blender na podstawie map 3D uzyskanych algorytmem RODM.

Film prezentowany na wystawie: