W sobotę 3 grudnia 2016 odbyło się Walne Zebranie Członków MSP, zgodnie z zawiadomieniem, w pierwszym i drugim terminie. Mimo dużej wagi spotkania i wysyłanych przypomnień frekwencja była minimalna.

 


Walne Zebranie dokonało wyboru władz statutowych stowarzyszenia.

 


Prezes - Lubański Robert
Wiceprezes – Osipowicz Marek
Wiceprezes (skarbnik) – Józefowicz Mateusz
Komisja Rewizyjna – Mruk Konrad
Komisja Rewizyjna – Błaszczak Kazimierz

Walne Zebranie podjęło również 5 uchwał: o nieudzielaniu absolutorium ustępującemu zarządowi, o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o zmianie siedziby stowarzyszenia, o zmianie zapisu dotyczącego celu działalności stowarzyszenia i o wykreśleniu 9 osób z listy członków MSP.
Jeszcze w tym tygodniu komplet dokumentów zostanie złożony do KRS. Treść protokołu z WZ i uchwał udostępniony jest na stronie MSP w zakładce pliki do pobrania/Sprawozdania.